فهرست مطالب

پژوهشنامه معارف قرآنی
پیاپی 4 (بهار 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/04/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زری پیشگر صفحه 1
  آداب سخن گفتن یکی از مباحثی است که همواره مورد توجه علمای اخلاق و ادب بوده است. سخن گفتن، از اعمال اختیاری انسان است که انگیزه فرد موجب ظهور آن می شود. هدف از بیان آداب سخن گفتن در واقع، شیوه درست اندیشیدن و به دنبال آن، زیبا سخن گفتن است که بین این دو تاثیری متقابل وجود دارد؛ بدین معنا که انسانی که زیبا می اندیشد، زیبا بیان می کند. در این نوشتار، به اهمیت بیان در قرآن، ارتباط سخن با شخصیت درونی انسان و نیز مهم ترین آداب سخن در قرآن و روایات پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: بیان، فهم موضوع، صراحت، استدلال، سخن ملایم، اعتدال
 • عنایت شریفی صفحه 27
  در این مقاله سعی شده است که اخلاق اقتصادی قرآن کریم در سه محور؛ تولید، توزیع و مصرف مورد بحث و بررسی قرارگیرد.
  اصول اخلاقی قرآن کریم در تولید عبارتند از: ایمان به قدر الهی، اعتقاد به رزاقیت الهی و کار و تلاش. اصول اخلاقی قرآن کریم در توزیع، عبارت است از: پرهیز از کم فروشی، رباخواری، دروغ، احتکار و رعایت عدل و انصاف است. این مقاله همچنین، اصول اخلاقی قرآن کریم در مصرف، بر سه محور؛ افراطی، تفریطی و اعتدالی دور می زند که در مصرف افراطی، اسراف و تبذیر، طمع، حرص و حب دنیا و در مصرف تفریطی بخل و در مصرف اعتدالی زهد، سخاوت، قناعت و انفاق را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: اخلاق، اقتصاد، قرآن، تولید، توزیع و مصرف
 • رمضان مهدوی آزادبنی، سیده مریم علیزاده صفحه 59
  مسئله شر و راز آفرینش آن از گذشته دور، ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. این مسئله در تمام ادیان و مکاتب فلسفی به طریقی مطرح شده است و هریک براساس جهان بینی خاص خود درصدد پاسخ برآمده اند. این مسئله، پس از ورود به عالم اسلام به شکل جدی تری به آن پرداخته شده است و فلاسفه اسلامی در سایه معارف قرآن و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، بهترین تفسیر را برای معضل دیرینه بشر ارائه داده اند. پژوهش حاضر درنظر دارد، پس از تبیین معنا و مفهوم شر، فلسفه و اسرار آن را از دیدگاه امام علی (ع) تحلیل نماید؛ در این مقاله، تلاش شده است که بخشی از مهم ترین اسرار خلقت شرور از سخنان پربار امام علی (ع) استخراج و روایات متناسب با آن بیان شود.
  کلیدواژگان: شر، امام علی (ع)، بلا، آزمون، فلسفه
 • حسین احمدی سفیدان صفحه 75
  ارزش، جزء لاینفک هر تصمیم و خط مشی گذاری است و نقش آن در فرایند خط مشی گذاری و شناخت آثار آن در چگونگی اخذ خط مشی حائز اهمیت فراوانی است. در این مقاله سعی بر این بوده است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا، نقش ارزش های اسلامی به ویژه، توکل و تقوا و آثار و فواید توکل و تقوای سیاسی را در خط مشی گذاری سیاسی پرداخته شود.
  کلیدواژگان: ارزش، خط مشی گذاری سیاسی، توکل، تقوا
 • حسام الدین خلعتبری، محمد ادیبی مهر، محمدحسین خوانین زاده، مهرعلی لطفی صفحه 95
  این جستار برآن است تا نگرشی همراه با تامل در کتاب تاریخ سیاسی اسلام (سیره رسول خدا) داشته باشد، هدف عمده آن است که نویسنده محترم توجه ای مضاعف به کتاب های گرانسنگ خود بنماید تادراین رهگذر، ساحت آنها را از اشتباهات محتوایی، ادبی و ویرایشی پاک نماید، نیز سنت نقد و بررسی جهت اصلاح و تولید دانش رواج بیشتری یابد.
  در این نوشتار بررسی محتوایی که حاوی وجود تناقض در نقل مباحث تاریخی، کوتاهی در طرح برخی مباحث ضروری و بحث برانگیز تاریخ اسلام و...؛ بررسی روشی که موارد اعتماد به احادیث منقول از اهل سنت در فرازهای مهم تاریخ اسلام و...؛ تامل ادبی و واژه شناسی نیز تامل ویرایشی که بیشترین اشکال در کتاب حاضر از این جهت می باشد، زیرا مشکلات ویرایشی به صدها مورد می رسد و در بسیاری از موارد کتاب مزبور نیازمند ویرایش کلی بوده که در این تحقیق ضمن بیان قاعده هایی از قوانین نگارش با بیان نمونه هایی اکتفا می شود.
  ادعا نیست که در این راه بر صواب باشیم، ولی با توجه به نیت تامل کنندگان، ان شاءالله به ثواب نزدیک باشیم.
  کلیدواژگان: سیره رسول خدا، نقد محتوایی، نقد روشی، نقد ادبی
 • عبدالله غلامی صفحه 135
  رخداد سقیفه بنی ساعده، واقعه سال 11 هجری در تاریخ و فرهنگ اسلام ضمن اثر پذیری از واقعیات جامعه اسلامی آن روز توانسته باعث تحولاتی ژرف در ادامه روند و مسیر تمدن و فرهنگ اجتماعی مسلمانان شود. این پدیده تاریخی از منظر های متنوعی مورد کند و کاو پژوهشگران قرار گرفته است، گروهی آن را واقعه ای غیر مترقبه و بدون پیش زمینه خاص دانسته و دسته دیگر ضمن پر اهمیت خواندن این پدیده تاریخی اسلام، مدعی اند که کودتای سقیفه با مقدمه چینی جمعی از انصار مدینه طراحی شد که تنی چند از مهاجرین بدون برنامه ریزی قبلی در آن اجتماع حضور یافته و روند واقعه را به نفع خود خاتمه دادند. در این نوشتار برآنیم تا با ارائه مستندات تاریخی که اغلب از منابع اهل سنت ارائه خواهد شد این فرضیه را اثبات نمائیم که واقعه سقیفه با یک برنامه ریزی دقیق که از مدتها قبل طراحی شده به اجراء در آمده است.
  کلیدواژگان: کودتای سقیفه، فرهنگ و تمدن اسلامی، مهاجرین (حزب ثلاث)، اهل البیت (س)، اجتهاد در مقابل نص، خلافت اسلامی
 • محمدهادی همایون، محمود مطهری نیا صفحه 159
  بنا بر مشهور کوفه در دهه دوم پس از هجرت تاسیس شد که در لابه لای نوشتار به اجمال به بیان تاریخ آن خواهیم پرداخت، ولی روایات متعدد و قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد کوفه و مناطق خاصی از آن که امروز به طور مشخص به عنوان مسجد کوفه و مسجد سهله در برابر دیدگان ما قرار دارد، از سابقه ای به قدمت عمر بشریت برخوردار است و از زمان حضرت آدم (علی نبینا و آله و علیه السلام) به این مناطق توجه خاصی مبذول داشته می شده است. این توجه، با تاسیس کوفه اسلامی دچار جهش شد و اوج این ماجرا در آخرالزمان و انتخاب این منطقه برای پایتختی حکومت حضرت مهدی علیه السلام متجلی خواهد شد. پژوهش حاضر در زمره تک نگاری در حوزه مطالعات جغرافیای تاریخی که از زیرشاخه های رشته تاریخ و تمدن اسلامی است، تعریف می شود. در این نوشتار، با رویکردی میان رشته ای و با استفاده از احادیث و روایات، سعی شده نگاهی متفاوت به تاریخ این شهر اسلامی شود. بنا بر روایاتی که در طول نوشتار خواهیم دید، کوفه یکی از شهرهایی است که می توان ادعا کرد مطالعه درباره آن از نظر اسلام موضوعیت دارد. با جدی ترشدن تحقیقات و مطالعات این چنینی در سیاستگزاری های کلان با رویکرد تمدنی شیعی و مهدوی، این دست مطالعات می تواند تکمیل کننده بخشی از مطالعات و پژوهش های شیعه شناسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کوفه، اسلام، مسجد کوفه، مسجد سهله، شیعه
|
 • Zari Pishgar Page 1
  Of great interest to the scholars of ethics and literature has been the concept of speech etiquettes. Speech is one of the voluntary acts of the human beings manifested as a result of his personal motives. The purpose of dealing with speech etiquettes is to provide rules for the proper form of contemplation and subsequently rules for elegant speech. There is an interrelated relationship between the two; as one with elegant thoughts puts his thoughts into elegant words. The present study deals with the significance of speech and the manner of articulation in the view of the holy Quran, the relationship between speech and one’s inner character, as well as the major rules and etiquettes of speech from the perspective of the Quran and traditions.
 • Enayat Sharifi Page 27
  This study aims to examine the economic ethics from the perspective of the Holy Quran in terms of production, distribution, and consumption. Our findings indicate that the moral principles of production are categories such as belief in the divine will, belief in the divine sustenance, and human labor. In the realm of distribution, the holy Quran insists on some principles such as fairly exchanges, avoid doing forbidden things like gavel, lying, hoarding, and observing justice in all acts. Finally, the principles of economic ethics in the field of consumption can be categorized into three groups: A) excessiveness, like profusion, avidity, and preoccupying with temporal things, B) prodigality, like jealousy, and C) mediocre affairs like abstinence, generosity, continence, and donating to the charity.
 • Ramezan Mahdavi Azadboni, Seyedeh Maryam Alizadeh Page 59
  The problem of evil and the mystery of its existence were and are still a continuous issue in philosophical discussions. All religions of the world and philosophical schools of thought have been involved with this problem and many different responses have emerged and proposed depending on their world view. Muslim philosophers have paid a significant and more serious attention to the issue. In addition, in the light of Quran and Sunnah various explanations and reasonable interpretations have been given. This study is aimed at dealing with the problem of evil. Furthermore, it attempts to give a rational understanding and solution to the problem of evil on the basis of Imam Ali`s teachings and narrations.
 • Hossein Ahmadi Sefidan Page 75
  Value is an essential and inseparable part in any decision and policymaking. Likewise, it plays a very significant part in the process of policymaking and the way people adopt policy. This study has attempted to examine the role of Islamic values, chiefly trust and piety, in the political policymaking through the use of contents analysis method. Further, it has focused on the effects and advantages of trust and piety in the political policymaking.
 • Hesameddin Khalatbari, Mohammad Adibi Mehr, Mohammad Hossein Khavaninzadeh, Mehrali Lotfi Page 95
  This study is an attempt to briefly review, though with acuity, the book titled “Political History of Islam” (Biography of the Prophet). The major goal is to incite the writer to pay adequate attention to his invaluable works and thus revise them in terms of content, literary, and formal errors. Thereby, this study can contribute to the process of reviewing and criticizing aimed at development and reform in science and knowledge. The present study focuses on the following issues: Content analysis, including contradictions in narration of historical facts, undue negligence in elaborating some essential or controversial issues in the history of Islam, etc; methodological analysis, including reliability of Sunni traditions and narratives on significant events of the Islamic history, etc; literary as well as morphological analysis; editing analysis which comprises the most urgent necessity in this book resulting from the high frequency of errors of this type which may in certain parts of the book necessitate the overall revision or rewriting. In all, while this study enumerates some editing rules, it provides the readers with the problematic areas which need to be taken into consideration. While absolute accuracy is not claimed, the intention is to provide the statements closest to the true value, hopefully.
 • Abdollah Gholami Page 135
  “Saghifeh Banny Saedeh”; the event which happened in 11 A.H. has caused deep changes in the trend and direction of social culture of Muslims. The history of this event has been studied by various researchers from different perspectives. Some of these studies consider this event as an unexpected event and without prior planning. On the other hand, others have claimed that it was designed by a group of Ansar in which a group of Mohajerin had participated in without planning and finalized it to their advantage. The purpose of this study is to present the historical resources, mainly the Sonnits’ resources, and prove that “Saghifeh Banny Saedeh” event happened based on a careful and well-designed planning.
 • Mohammad Hadi Homayoon, Hmoud Motaharinia Page 159
  It is reputed that kufa, whose history will be dealt with briefly, was established in the second decade AH. However, there are substantial narratives that reveal that Kufa and some special parts of it which are against our eyes today like Kufa and Sahle mosque have a history as old as the human history and since the time of prophet Adam (peace be upon him) a particular attention has been given to these areas. With the establishment of Islamic Kufa, this attention has experienced a mutation and the peak of these changes will appear at the end time when it is chosen as the capital of the Imam Mahdi`s government. This study is defined as a sort of monograph in the field of historical geography studies which are considered as the sub-branches of Islamic history and civilization discipline. This study is an attempt to put a different perspective on the history of this city by utilizing an interdisciplinary approach and using many different narrations. According to the narratives and hadiths utilized in this study and from the perspective of Islam, it can be claimed that Kufa is one of the Islamic cities which requires numerous studies. Through doing more serious studies and researches like this about Mahdavi and Shiite approach of the policymaking, these studies can complement some parts of the Shiite studies and researches.