فهرست مطالب

پوپک - سال هجدهم شماره 7 (پیاپی 207، مهر 1390)
 • سال هجدهم شماره 7 (پیاپی 207، مهر 1390)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/07/20
 • تعداد عناوین: 26
|
 • دور دنیا: کنگو
  صفحه 2
 • اول دفتر: دعای مامان
  صفحه 6
 • همه که با هم هستیم
  صفحه 8
 • شعر: ترانه ی ابرها - لبخند غنچه
  صفحه 10
 • با قرآن آشنا شویم: قاصدی از حجاز
  صفحه 12
 • باورهای آسمانی: فرشته ای در انتظار
  صفحه 16
 • داستان: شیرجه روی تخت خواب
  صفحه 18
 • یک قصه، یک شاعر: سفر شهریار به قم
  صفحه 22
 • دور ایران بگردیم: استان البرز
  صفحه 26
 • کاردستی: ظرف کوچک پایه دار
  صفحه 30
 • علمی: بیماری های مزمن کلیه
  صفحه 32
 • شعر: پاره ای از آفتاب
  صفحه 35
 • شکوفه های آسمانی: بر بال فرشتگان
  صفحه 36
 • دیدار با مرو
  صفحه 38
 • گزارش: بوی ماه مدرسه
  صفحه 42
 • داستان: وای، تو چه قدر بزرگی
  صفحه 45
 • شعر و ضرب المثل: لجباز
  صفحه 48
 • حکایت های کوچک: خوش حالی بزرگ
  صفحه 50
 • من یار مهربانم: اسم من هست: سرنامه ی ناصرخسرو
  صفحه 52
 • اندازه ی واقعی
  صفحه 56
 • خدای مهربون
  صفحه 57
 • دختر پاییز
  صفحه 58
 • نقاشی تو
  صفحه 60
 • بچه ها خبر
  صفحه 62
 • جدول
  صفحه 65
 • بزرگ مثل این دانشمند: پروفسور علی جوان
  صفحه 66