فهرست مطالب

تولیدات گیاهی - سال سی و چهارم شماره 1 (تابستان 1390)
 • سال سی و چهارم شماره 1 (تابستان 1390)
 • 148 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/06/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اثر فاصله ردیف و زمان وجین علف هرز بر علمکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba) و تراکم و وزن خشک علف هرز
  محمد جواد حلالی پور، امیر آینه بند، موسی مسکرباشی، حبیب الله روشنفکر صفحه 1
 • تاثیر تراکم های مختلف سوروف و مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم عنبربو
  راهب نصیری، خلیل فصیحی، محمدعلی باغستانی صفحه 15
 • پاسخ های فیزیولوژیکی دانهال خرما (Phoenix dactylifera) رقم زامردان به تنش های شوری و خشکی
  حسین پاسالاری، ساسان محسن زاده صفحه 31
 • ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در کشت مخلوط جو و ماشک برگ پهن (Vicia narbonensis) در شرایط آب و هوایی اهواز
  فرهاد نریمانی، رضا مامقانی، پیمان حسینی صفحه 41
 • بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های Agropyron desertorum
  علیرضا سیدمحمدی، علی اشرف جعفری، نورالله عبدی، نسرین سیدمحمدی صفحه 55
 • بررسی اثرات پلیمر سوپر جاذب و نوع خاک بر عملکرد، آب مصرفی، دور و تعداد آبیاری در ذرت علوفه ای
  احمد کریمی، مهدی نادری صفحه 69
 • ارزیابی اثرات عرض پشته و تعداد خطوط کاشت بر عملکرد دانه ارقام گندم
  احمد نادری صفحه 83
 • شناسایی برخی از ژنوتیپ های مطلوب جنس گلابی (Pyrus sp) از نظر صفات مهم باغبانی در استان کردستان
  علی اکبر مظفری صفحه 97
 • واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در شرایط کاربرد عناصر کم مصرف و سلنیوم تحت تنش کمبود آب در ذرت
  نورعلی ساجدی، حمید مدنی، امیر آینه بند صفحه 111
 • بررسی کمی و کیفی تولید علوفه و سیلوی آفتابگردان در مراحل مختلف رشد
  الهه مفاخر، موسی مسکرباشی، پیمان حسیبی، محمدرضا مشایخی صفحه 131