فهرست مطالب

پژوهش یار - پیاپی 50 (تابستان 1390)
 • پیاپی 50 (تابستان 1390)
 • ویژه فناوری زیستی
 • 128 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/08/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • به کارگیری آنزیم ها درحوزه های دفاعی آشکارسازی، رفع آلودگی و حفاظت
  منصوره السادات سیدکریمی صفحه 2
 • فناوری تولید فولاد زیستی با الگوبرداری از طبیعت و کاربردهای آن
  رسول خلیل زاده، علی بهرامی، علیرضا سعیدی نیا صفحه 11
 • مروری بر روش های افزایش مقیاس بیوراکتورهای همزن دار
  علی بهرامی، رسول خلیل زاده صفحه 26
 • مروری بر روش های نوین در تثبیت سلول
  سیدمرتضی رباط جزی، سیدعباس شجاع الساداتی، رسول خلیل زاده، ابراهیم واشقانی فراهانی صفحه 34
 • انرژی زیستی: انرژی پایدار و تجدیدپذیر
  ولی الله بابایی پور، ولید ابراهیمی زاده صفحه 43
 • وکتورهای ویروسی: اصول و کاربرد آن ها در ژن درمانی
  فریدا بهزادیان، مریم هنردوست صفحه 56
 • تهیه نانوالیاف ضد میکروبی با استفاده از پلی یورتان و نانوذرات نقره
  مینو صدری، حسن حسینی صفحه 68
 • باکتریورودوپسین و پتانسیل کاربردهای تکنیکی آن در عملیات دفاعی و رویکردهای آتی
  پردیس سعیدی، جعفر محمدیان موسی آبادی صفحه 73
 • ترکیبات دارویی زیستی و فضای صنعت
  نرگس ملک ثابت، محمدرضا معصومیان، محمدعلی نصیری خلیلی صفحه 88
 • کاربرد نانوزیست پروب در آشکارسازی باکتری های بیماری زا
  محمدعلی نصیری خلیلی، نرگس ملک ثابت، محمدرضا معصومیان صفحه 97
 • بررسی نظام ها و ساختارهای مقابله با تهدیدات زیستی در مراکز غیر نظامی در چند کشور پیشرفته
  حمیدرضا طهوری، مهدی علومی، علی اصغر صادق پور صفحه 104
 • بررسی نقش فعالیت سروتونین در نوروبیولوژی رفتار تهاجمی
  فرهت مجیدفر صفحه 116