فهرست مطالب

تاریخ - پیاپی 12 (بهار 1388)

فصلنامه تاریخ
پیاپی 12 (بهار 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/02/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکترامیر اکبری صفحه 7
  سلجوقیان نخستین حکومت مسلمان بودند که مرزهای امپراطوری خود را به سوی آسیای صغیر و آناتولی گسترش دادند. از این جهت پیش از آنان حکومتی به این موفقیت نایل نگشته بود. گسترش قلمرو متصرفات سلجوقیان در شرق و غرب ایران به گونه ای بود که آنان خود را لایق برابری با ساسانیان دانستند و در ایجاد یک امپراطوری بزرگ همسان با عصر ساسانیان تلاش نمودند. از لحاظ جغرافیایی، امپراطوری سلجوقی به ولایاتی تقسیم می گردید که کاملا با ولایاتی که امپراطوری ساسانی را تشکیل می داد انطباق داشت. این فتوحات سلاجقه، فقط در شرق و غرب با حدود قلمرو ساسانی برابری نمی کرد بلکه این پیشروی در مناطق جنوب ایران، در حوزه سرزمین های خلیج فارس را نیز شامل می شد. این فتوحات و گسترش قلمرو دو دولت بیش از هر چیز متاثر از ساختار نظامی قوی و تشکیلات ارتش آنان بوده است. بررسی تشکیلات نظامی و موفقیت هر یک از گروه های سپاه در دوران سلاجقه و ساسانی، نشان از اقتدار دو دولت دارد. تلاشی که سلجوقیان برای ایجاد یک امپراطوری بزرگ همسان با ساسانیان داشتند، آنها را در تثبیت و تقویت قدرت خویش و نیز گسترش ساختارهای سیاسی – نظامی تشویق می کرد.
  کلیدواژگان: سلجوقیان، ساسانیان، ارتش، حدود قلمرو
 • دکترفرهاد پوریا نژاد صفحه 25
  قرارداد 1907م. برآیند هم چشمی های پنهان و نیمه پنهان انگلستان و روسیه در عرصه ی روابط بین الملل در آغاز قرن بیستم بود. شاه مهره ی قرارداد؛ یعنی ایران به سه بخش تقسیم شد: شمال از آن روسیه، مرکز منطقه ی بی طرف و جنوب حیطه ی نفوذ انگلستان. بازخورد داخلی انعقاد قرارداد، برای کشورهای توسعه طلب یاد شده به ویژه برای انگلستان بسیار وحشتناک بود اما نکته ی مغفول، تحولات سیاسی – نظامی در عرصه ی روابط بین الملل آن ایام بود که منجر به انعقاد این قرارداد شد. ایران در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم وضعیتی متناقض داشت: از یک سو قدرت های بزرگ به ایران چونان کشوری پیرامونی و عقب افتاده نگاه می کردند و از سوی دیگر، آن جا که پای منافع بین المللی به میان کشیده می شد، این کشور ضعیف را به عنوان دولتی مهم می انگاشتند.
  کلیدواژگان: ایران، انگلستان، روسیه، آلمان، قرارداد 1907 م
 • امیر تیمور رفیعی صفحه 45
  سیورغال یکی از پیشرفته ترین و در عین حال کامل ترین شکل زمین داری در ایران است.این مقوله اقتصادی و اجتماعی از دوران آل جلایر در ایران رواج یافت.ایلخانان متاخر ایران و ترکمانان نیز در مواقع متعدد آن را به کار می بستند.در دوران تیموریان، خصوصا تا مرگ شاهرخ(850ق.) نیز سیورغال های کوچک و بزرگ زیادی به امیر زادگان، امیران لشکری، علمای مذهبی و دیوان سالاران اعطاء شد.اما پس از مرگ شاهرخ، بدنبال تجزیه امپراتوری تیموری و بروز جنگهای خانگی میان فرزندان و نوادگان تیمور، رشد سیورغال نیز در قلمرو آنان متوقف شد. ترکمانان قراقوینلو و آق- قویونلو کم و بیش این شیوه زمین داری را به اجرا گذاردند.با روی کار آمدن صفویه و در دوران متقدم این سلسله مدرن ایرانی، یک چند به ناچار سیورغال های زیادی به روسای لشکری، کشوری و مذهبی اعطاء شد. اما در دوران حکومت شاه عباس اول، که حکومتی مقتدر و متمرکز در کشور پدید آمد، اراضی سیورغالی تحدید و در نهایت متوقف شد. سیورغال چه بود و چه ویژگی هایی داشت؟در این مقاله کوشش بر آن است که روند پیدایش و تغییر و تحولی که این پدیده اقتصادی و اجتماعی داشته مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ایلخانان، اقطاع، سیورغال، امیر تیمور، شاهرخ
 • دکترعمادالدین فیاضی صفحه 65
  انسان بنا به فطرت خدادادی خود دارای حس نوع دوستی و خدمتگزاری به خلق است و به طورطبیعی دل انسان برای یاری درماندگان، مستمندان و دردمندان می تپد. تاسیس سازمان «صلیب سرخ» در قرن 19‬میلادی در غرب و پس از آن دربسیاری از کشورهای جهان نیز پاسخی به این ندای خیرخواهانه درون انسان ها بود.بر اساس اسناد موجود دولت ایران تا سال 1906(1324ه.ق)در هیچ یک از کنفرانس های بین المللی صلیب سرخ نماینده نداشت و تنها کاری که تا این زمان از طرف دولت ایران انجام شده بود،امضای قرارنامه9 سال 1864جمعیت صلیب سرخ بود.نماینده ایران برای اولین بار در سال 1906در کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در ژنو شرکت کرد و از سال 1302ه.ش جمعیت هلال احمر ایران که در آن زمان ((جمعیت شیر و خورشید سرخ)) نامیده می شد،بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
  هدف این مقاله، این است که با استفاده از منابع واسناد معتبر ضمن بیان تاریخچه ای از تشکیل این نهاد خیریه در جهان و ایران به ساختارها، موسسات وابسته، تشکیلات اداری – مالی و زمینه های فعالیت این سازمان به ویژه در مواقع بلایای طبیعی از قبیل زلزلزله و سیل و... در مقطع موردنظر پرداخته شود.
  کلیدواژگان: صلیب سرخ، شیروخورشید سرخ، شیر و خورشید سرخ جوانان، رضاشاه
 • ابوالقاسم طاهری، سارا صفاری امان صفحه 91
  در این پژوهش تلاش شده است تا با تبیین ماهیت دولت رانتیر در ایران، ارتباط آن با دموکراسی در یک پروسه تاریخی مورد کنکاش قرار گیرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که: آیا ماهیت دولت در ایران می تواند تبیین کننده وضعیت غیر دموکراتیک ایران باشد؟ به عبارت دیگر و در ذیل سوال فرعی این پژوهش: آیا می توان ساختار و ماهیت دولت رانتیر را یک عامل مهم برای ناپایداری احزاب سیاسی دانست؟ برای گردآوری اطلاعات درمقاله حاضر از مطالعات کتابخانه ای، اینترنت و بررسی اسناد و آثاری که با موضوع تناسب دارد استفاده شد و پس از بررسی و مطالعه داده های گردآوری شده نتایجی حاصل شد از جمله اینکه: افزایش درآمدهای نفت از زمان پهلوی دوم و اتکای به این منبع خدادادی تاکنون، در کنار ویژگی پاتریمونیالیستی دولت از گذشته های دور، به فربه شدن هر چه بیشتر دولت انجامیده است. بدون تردید عدم تعادل بین حوزه های اجتماعی یک نظام سیاسی(حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ) مانع اصلی پیدایش حوزه عمومی و مدنی و مشارکت احزاب سیاسی است. اگر در جوامع پیشرفته و مدنی غربی، مردم عامل اصلی برپایی جامعه مدنی هستند و دستگاه حکومتی درواقع کارگزار ملت محسوب می شود، در ایران برعکس، این دولت رانتیر است که به دلیل عدم وابستگی به طبقات اجتماعی و تمرکز اقتصادی وسیاسی، نیروهای اجتماعی(شامل احزاب سیاسی و...) را از بالا و آمرانه سازماندهی می کند.
  کلیدواژگان: رانت، دولت رانتیر، دموکراسی، احزاب سیاسی
 • محمد کلهر صفحه 123
  بحث پیرامون زمینه ها، چگونگی و پیامدهای انقلاب مشروطیت ایران، علی رغم گذشت یک قرن از آن، کما کان از طراوت و حلاوت خاصی برخوردار است. انکشاف اسناد و مدارک جدید، بررسی انقلاب از دیدگاه های متفاوت و ارائه پرسش ها و متعاقب آن فرضیات جدید، برانگیزش پژوهشگرانی که در این وادی گام برمی دارند؛ افزوده است. زیرا ارائه نظرات جدید و متفاوت موجبات تضارب آراء و نقد و در نهایت پویایی را فراهم نموده است. دیدگاه های متفاوت مورخین و پژوهشگران شوروی که در بسیاری از موارد با نقد گسترده طیف وسیعی از راست گرایان تا چپ گرایان مستقل رو به رو شده است، از این قاعده مستثنی نبوده است. کتاب انقلاب ایران و بلشویک های ماورای قفقاز اثر گ. س. آروتونیان نمونه ای از آثار مورخین دولتی شوروی است که در سال 1956م، چاپ شده است. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن بررسی فرضیه آروتونیان مبنی بر تائید بلشویک های ماورای قفقاز از انقلاب مشروطیت ایران، دیدگاه جزم اندیش حزبی وی را نیز مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: انقلاب مشروطیت، بلشویک ها، دیدگاه های آروتونیان، تاریخ نگاری استالینی
 • مهتاب مبینی، فرزام ابراهیم زاده صفحه 141
  با توجه به خلائی که در زمینه مطالعات سکه های ساسانی از نظر نشانه های سیاسی و مذهبی وجود دارد، مدارک و منابع موجود مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش محدوده زمانی (652-224م.) را با نگرشی بر روی سکه های زرین و سیمین در برمی گیرد. با مطالعه بر روی 18 سکه پی به وجود نشانه های سیاسی و مذهبی فراوانی می بریم. نشانه های روی سکه های ساسانی در قالب نوشته ها و اشکال مختلفی همچون القاب شاهان، مروارید، تاج شاهان، آتشدان، آتش، ماه، خورشید و ایزدان اهورامزدا، آناهیتا و مهر نمایان می- شوند. این نشانه ها صرفا برای بیان نمایش چهره و القاب شاهان نیست بلکه در پس این تصاویر ایدئولوژی حکومت شاهان بر جامعه و اجرای اهداف سیاسی آنها پنهان است. هدف از این پژوهش بررسی این نشانه ها با روش توصیفی - تحلیلی از نظر مفاهیم و ارتباط آن با ایدئولوژی شاهان برای رسیدن به اهداف سیاسی و مذهبی شان است. به عبارتی دیگر اندیشه سیاسی و مذهبی شاهان ساسانی در عرصه بازنمایی بصری ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: سکه، هنر ساسانی، شاهان، نشانه، اهورامزدا
 • جلیل نایبیان، جواد علیپور سیلاب صفحه 163
  زردشتیان در ایران تا دوران صفویه با تحمل مشکلات زیاد و نیز کاهش هر چه بیشتر پیروان خود حضور داشته اند. اینان با روی کار آمدن حکومت صفوی که مذهب تشیع را مذهب رسمی کشور اعلام کردند بایستی خود را با شرایط جدید وفق می دادند اما به علت اندک بودن پیروان و نیز عدم اعتماد مردم مسلمان به آنان نمی توانستند نقش سیاسی و اجتماعی مهمی را بر عهده داشته باشند، با این حال مردمانی کوشا بودند و اغلب از طریق کشاورزی زندگی خود را می گذرانیدند و در اغلب امورات مربوط به مذهب خود آزادی عمل داشته اند.
  کلیدواژگان: صفویان، زردشتیان، پارسیان، جزیه
|
 • Dr.Amirakbari Page 7
  The SALJUQS were the first moslem government that can expansible the self caesarean zone to ASIA MINOR and ANATOLI.Since, beforthey,dont reach any dominion to this success.Spread the SALJUQS realm domain to west and east IRAN was that way than they know selves steem equation with SASSANID and scrounge than creation a great caesarean similarity SASSANID age. Of the geographic sight, the SALJUKIAN caesarean administer into provinces that all coincide together provinces than organized SASSANID caesarean. This SALJUQSvictorie, only, dont equal to west and east together SASSANID domain limit,rather, this progress in the locales south IRAN indusive even PERSIAN GOLF lands range.This victories and spreed 2 government domain exorbitance every things, sensation of the stronge martial structure and their martial formation.Check the martial organization and succiful every one of the army pack to SALJUKIAN and SASSANID age have got sign the power of 2 government.The SALJUKIAN have scrouge for the creation a great caesarean similarity SASSANID, them encouragment to fixate and strengthen power self and spread the martial and political structures.
 • Dr.Farhadpourianezhad Page 25
  The 1907 Convention was an outcome of overt and covert competition between England and Russia in the arena of International relations at the turn of the twentieth century. The kernel of this convention that is Iran was divided into three separate parts: The north, region of Russia, the central zone, neutral and the south influence zone of England. The internal reaction to the convention was dreadful for these expansionist countries especially England. But ignored point was diplomatic-military changes in the arena of international relations at that time which led to the passing of this convention. Iran had contradictory conditions at the twilight of the twentieth century: on the one hand the great powers considered in Iran as peripheral and backward country and on the other hand where international interest were concerned, the regarded the country as a weak but important.
 • Dr.Amir Timurrafiee Page 45
  Siorghal is one of the most advanced and the most complete forms of feudalism in Iran.This economic and social phenomenon was inagurated in Iran in the period of Ale Jalayer.The latter Iranian Ilqans and the Torkmans too used it in varoustimes.InTimuridperiod,specially up to the death of Shahrokh,many small and large Siorghals were bestowed to the princes,commanders,clergies and bureacrats.AfterShahrokh’sdeath,and following the collapse of Timuri empire and the war between Timur’s children and grand children.The growth of siorghal stopped. Garagoyoonlu and AqqoyoonluTorkmans more or less used this method of feudalism.With the emergence of Safavids,manysiorghals were bestowed to military,civil,and religious officialls.In the rule of Shah Abbas I.the powerful and centralized government the siorghal lands were first limited and finally stopped.What was siorghal,and what features it had?This article tries to discuss the process of emergence,and the change in this social and economic.
 • Dr.Emadeddinfayazi Page 65
  Given his pore God- given, human has a sense of altruism and helping the poor and serving people. Naturally, human heart beats for nursing the sick person and helping the poor and helpless people. The establishment of the "Red cross" in 1906 centaury in west and then in many countries of the world also could be considered as a response to this benevolent call of the human inside. According to available documents of Iran government until 1906A.D (1324A.H), Iran had no representative in any international conferences of the "Red Cross". Signing the convention of the "Red cross" in 1864 was the only available thing. Iran sent its representative to Geneva in 1906 for the first time in order to attend international conference of the "Red Cross". The Red Crescent society family began to work in Iran 1302A.H, which was called as "lion and Red sun society " in that time. This article aims not only to express the history of the this benevolent institution inn Iran and world by using the reliable documents and resources, but also to deal with the structures, affiliated institutions, financial- official establishments, and activities of this organization specially in the time of disasters such as earthquake flood, and so on.
 • Dr.Abol-Ghasemtaheri, Sara Saffariaman Page 91
  Through this research work I have tried to explain the nature of rentier state in Iran, and Its relation with democracy through a historical process. The main question of this research work is: can nature of the government determine and explain the non-democratic statue of Iran? In other words and through a sub question of this research work: Is the structure and nature of a rentier state an important agent in instability of political partirs?To collect information and data for this research work I used library studies, internet sources, and the instruments and works which relate to the subject. Having studied the data already gathered, I reached following
  Findings
  Increase of revenue from petroleum sources from the Second Pahlavi King and relying on this natural resource up to the present time, beside patrimonialism characteristics of the government which exists from the long past eras have led to a bigger government. Doubtlessly, imbalance among the social domains of a political system (domains of policy, economy and culture) has been a main obstacle in formation of public and civil domains and prevents participation of political parties. while people are the main cause of formation of a civil society in modern western societies, and the government is formed to serve the nation, in Iran, it is the rentier state who orders and organizes while it has no dependence on the social classes, economic and political concentration, and social powers (including political parties, etc.)
 • Dr . Mohammad Kalhor Page 123
  In spite of passing a centaury, the debate on causes, backgrounds and outcomes of constitution revolution of Iran is stile a new topic. Detection of new documents, the study of different viewpoints and rendering the new questions and hypothesizes have increased the motivation of researchers who have entered into this field, because rendering new diverse ideas has led to ideas judgment and dynamics. This is also true for different viewpoints of historian and researchers of the Soviet union which were based on the Stalinist chronology and in many cases, they confronted the criticism of many liberals, socialists and communists.The book "Iran revolution and the Bolsheviks of Transcaucasia" by G.C.Artonian published in 1956 which is one of the formal histories of the Stalinist chronology.The present article tries to study the Artonian's viewpoints based on Bolshevik influence on constitution revolution of Iran and chronological induces of Stalinist dogmatism and sectarianism.
 • Mahtabmobini, Farzamebrahimzade Page 141
  According to studies in the field of vacuum Sassanian coins of political and religious signs there, documents and resources were investigated. The range of research time (224-652) with the outlook on the golden coins and Silvery encompasses. The study followed 18 coins there signs of political and religious frequency cut.Signs on Sassanian coins theme written in different forms such as titles and Kings, Pearl Kings Crown, Heating, fire, moon, sun and gods Ahura Mazda, Anahita and Mithra are visible. These symptoms exclusively To express display faces and titles of kings, but not in the ideology of the images of kings rule over society and implementing their political goals is hidden. The aim of this study these symptoms with descriptive - analytical concepts of ideology and its relationship with Kings to achieve political goals and Religion is shot. In other words, religious and political thought Sassanian kings in the realm of visual representation can be assessed.
 • Dr. Jalilnaibyan, Javadalipoorsilab Page 163
  Zoroastrians in Iran until the Safavaid Period with a lot of problems and the decrease in more than his followers have been present. They by restrictedness the Safavid Shiites state religion should have announced their condition adjusted new and because of the limit of his followers and the lack of confidence Muslim people to them that they could not play an important political and social role, in spite of the hardworking people, and often through agriculture his life, often in affairs related to their religious freedom of action.