فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 49 (دی 1390)
 • پیاپی 49 (دی 1390)
 • 40 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/11/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حرف اول
 • مشکل افزایش دانشکده ها فقط گریبانگیر دندانپزشکان نمی شود
  محمدرضا طاهریان صفحه 2
 • و اما بعد
 • مواظب کالاهای غیر استاندارد باشید
  صفحه 3
 • چرا و چگونه برای حل مشکلات یکدیگر را یاری کنیم
  حسن شاهرودی صفحه 4
 • دنیای دانش
 • نقش عوامل ایاتروژنیک در بروز ضایعات پریودنتال
  حمید مقدس، آرزو پزشکفر صفحه 5
 • ضایعات بافت نرم در کودکان
  فاطمه شاهسواری صفحه 9
 • افزایش طول تاج / موارد کاربرد و عدم کاربرد
  امید مقدس صفحه 18
 • در آیینه فرهنگ و ا دبیات
 • از دریچه سه سرایش / بررسی تطبیقی حافظ، نیما و شاملو
  مجید کوچکی صفحه 22
 • معرفی هیات مدیره تعاونی دندانپزشکان ایران
  صفحه 26
 • معرفی کارکنان تعاونی دندانپزشکان ایران
  صفحه 27
 • جایزه جراحان لثه آلمان برای محقق ایرانی/ ارائه روشی نو در دندانپزشکی
  صفحه 28
 • روی خط اینترنت
  صفحه 29
 • دنیای دندانپزشکی
 • عوارض عمومی بیماری های لثه
  هاشمیان صفحه 30