فهرست مطالب

سیاست - سال چهل و یکم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1390)
 • سال چهل و یکم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1390)
 • 386 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/01/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقالات
 • عارف برخورداری صفحه 1
  فلسفه سیاسی در ایران دوره اسلامی به دو دوره؛میانه و معاصر تقسیم می شود. در دوره میانه که به انقلاب مشروطه ختم می شود فلسفه سیاسی به یگانگی با دین تمایل دارد و قواعد تولید تفکر و فلسفه سیاسی، مبتنی بر سلطه متون دینی بوده و اهمیت عقل در توضیح بی تذکر آرای گذشتگان خلاصه می شود و به نوعی فلسفه سیاسی به ارشاد نامه نویسی، سیاست نامه نویسی و شریعت نامه نویسی تبدیل می شود. در عین حال، فلسفه سیاسی تفسیری اقتدار گرایانه به خود می گیرد. در دوره دوم به تبعیت از دوره اول به دنبال احیاء مفاهیم سنتی هستند و عقل و اندیشه به دنبال شرح و تفسیر است ولی در عین حال، اقتدار گرایی در آن از بین می رود. به عبارت دیگر، در دوره دوم هم در زمینه فلسفه سیاسی و هم در زمینه اقتدار گرایی با نوعی خلا مواجه هستیم. بنابراین، در این مقاله قصد داریم به طور استدلالی بیان کنیم که فلسفه سیاسی در ایران دوره اسلامی در هر دو دوره ماهیت خود را از دست داده است. اما فلسفه سیاسی در دوره اول، تفسیری اقتدار گرایانه دارد ولی در دوره دوم، این اقتدار گرایی از بین می رود.
  کلیدواژگان: فلسفه سیاسی، ارشاد نامه نویسی، شریعت نامه نویسی، سیاست نامه نویسی، اقتدارگرایی
 • محمدرضا تخشید، یاسر میری صفحه 21
  دگرگونی های نظام بین الملل در دو دهه اخیر، جهان را به طور عام و ایالات متحده را به طور خاص با تهدیداتی نوین آشنا کرد که برخورد با آنها نیازمند تغییر در استراتژی ها است. این مهم به خصوص با وقوع رویداد 11 سپتامبر نمایی تازه تر به خود گرفت. برخورد با چنین تهدیدات نوپیدا بی شک مستلزم تدوین راهبردی جامع است که متغیرهای مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، فن آوری و... را به طور همزمان در برگیرد تا با صرف هزینه های کمتر بتواند بیشترین تاثیر را بر رفتار دیگری داشته باشد. ایالات متحده با چنین رویکردی، عملیات تاثیرمحور را استراتژی خود در مقابله با تروریسم و افراطی گری در افغانستان قرار داده است؛ چرا که ایالات متحده برقراری امنیت خود را در برقراری امنیت در کشورهایی می داند که خیزشگاه عناصری است که می توانند منافع و امنیت آن را تهدید کنند. از این رو، ایالات متحده با اجرای این استراتژی در حوزه های مختلف نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... در بلندمدت درصدد بر آمده است تا بسترهای رشد و پرورش تروریسم و افراطی را در افغانستان را از بین ببرد.
  کلیدواژگان: استراتژی، تاثیر محوری، ایالات متحده، افغانستان، تروریسم
 • فرامرز تقی لو صفحه 39
  نظریه های اجتماعی و سیاسی بر پایه مبادی فرانظری خود که دلالت بر هستی شناسی اجتماعی و نتایج معرفت روش شناختی حاصل از آن دارد، بویژه در تاریخ معاصر به اردوگاه های مختلف عینیت گرایانه و ذهنیت گرایانه تقسیم شده و بدین ترتیب، قرائتهای مختلف از رابطه فرد جامعه و ساختار و کارگزار را عرضه کرده اند. درمقابل فرانظریه های انتقادی که درصدد فرارفتن از تقابل عینیت گرایی ذهنیت گرایی در مورد رابطه فرد جامعه و ساختار کارگزار بوده اند، به ارائه رویکردهایی انتقادی پرداخته اند که همزمان ضمن توجه به قابلیتها و نکات مثبت جریانهای رقیب در باب واقعیت اجتماعی سیاسی، به دور از جوانب نقص آنها در باز نمودن واقعیت اجتماعی سیاسی باشد. رئالیزم انتقادی به عنوان رویکردی جامع به فلسفه علم بطور عام، طبیعت گرایی انتقادی را به مثابه بنیادی فرانظری که ناظر بر هستی شناسی اجتماعی و نتایج معرفت روش شناختی آن است، ارائه می کند تا برپایه آن بتواند از تقابل میان رویکردهای فرانظری عینیت گرا و ذهنیت گرا درباره رابطه فرد جامعه و ساختار کارگزار فراتر رود. اهمیت این فراروی انتقادی بویژه در حوزه نظریه سیاسی، امکان فراهم آوردن توجیهی واقعگرایانه از معقولیت نظری و عملی است که مرتبط با مساله عینیت ذهنیت و واقعیت ارزش است.
  کلیدواژگان: هستی شناسی اجتماعی، فرانظریه، عینیت گرایی، ذهنیت گرایی، ساختار، کارگذار
 • صادق زیباکلام، محمدرضا عبدالله پور صفحه 59
  این تحقیق نشان می دهد که چگونه دو انگاره ژئوپلتیک آسیب پذیر منطقه اقلیم کردستان عراق از سوئی و روی سه گسل تمدنی عرب، فارس و ترک واقع شدن و بی اعتمادی به این سه حوزه باعث نگاه همگرایانه کردهای عراق به اسرائیل به عنوان متحدی استراتژیک می شود. کردستان عراق در حوزه جزر و مد سه حوزه تمدنی ایرانی، عرب و ترک قرار دارد. بعد از اشغال عراق و تحت فشار این 3 حوزه و عدم اطمینان در قبال سیاست های آمریکا، ناچار متاثر از گونه ای تعبد ژئوپلتیک به سوی اسرائیل کشیده شده است. استدلال این پژوهش آن است که بر خلاف نگاه های رایج که اسرائیل را منتفع اصلی در ارتباط با کردها می داند، کردهای عراق با توجه به مضائق ژئوپلتیک و استیصال منطقه ای به دنبال همگرایی با اسرائیل هستند.
  کلیدواژگان: کردستان عراق، گسل ژئوپلیتیک، اسرائیل، کشورهای همسایه کردستان
 • سیدمحمدکاظم سجادپور، موسی الرضا وحیدی صفحه 77
  در این نوشتار به این سئوال اصلی پاسخ داده می شود که دیپلماسی عمومی نوین چرا و چگونه در روابط بین الملل کنونی مطرح شده و چه ساختار و کارکردهایی دارد؟ در پاسخ دو گزاره بر اساس داده ها و روندهای مربوط به تحولات محیط بین المللی عرضه می شود.
  1.شکل گیری قلمرو عمومی جدید جهانی باعث شده که دیپلماسی عمومی نوین به یکی از عناصر اصلی افزایش قدرت نرم و یا هوشمندانه دولت های مختلف جهان و توسعه نفوذ آنها در عرصه سیاست جهانی تبدیل شود.
  2.اهمیت فزاینده دیپلماسی عمومی در شکل نوین، عاملی اساسی در تحول دستگاه های دیپلماتیک ملی بوده و آنها را واداشته تا چارچوب های نظری و عملیاتی لازم را برای مدیریت کنش ها، گفتمان ها و تصاویر در عرصه سیاست جهانی تدوین کنند.
  کلیدواژگان: قلمرو عمومی جدید جهانی، دیپلماسی عمومی نوین، قدرت نرم یا هوشمندانه، دستگاه دیپلماتیک ملی
 • علیرضا سمیعی اصفهانی، علی امیربیک صفحه 97
  دستیابی ایران به جایگاه نخست منطقه اگر چه دور از دسترس نیست؛ اما با چالش ها و محدودیت های بسیاری روبروست. در این راستا در عرصه خارجی، تقابل بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به جهت خاستگاه اعتقادی و آرمانگرای آن، با برخی هنجارهای رایج در نظام بین الملل، وجود روحیه ضدامپریالیستی و عدم سرسپردگی در برابر قدرت های خارجی از یک سو و وجود مشکلاتی در روابط با قدرت های منطقه ای به جهت رقابت بر سر توزیع قدرت در منطقه از سوی دیگر، چالش ها و محدودیت هایی برای تبدیل ایران به قدرت نخست منطقه ای ایجاد کرده است. از این رو، هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی و شناسایی دقیق این چالش ها و ارائه راهکارهایی جهت تقویت زمینه های ارتقا قدرت منطقه ای ایران است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به بررسی و تحلیل چالش های خارجی پیشاروی ایران می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند در عرصه سیاستگذاری خارجی مفید و موثر باشد.
  کلیدواژگان: ساختار نظام بین الملل، قدرت منطقه ای، قدرت های فرامنطقه ای، چالش ایران و غرب (آمریکا و اروپا)، چالش ایران و قدرت های منطقه
 • محمدعلی شیرخانی، مهرداد چشمه علایی صفحه 119
  تجربیات دولت های عضو اتحادیه اروپا در طرح و اجرای سیاست های تامین اجتماعی، عمدتا در قالب چهار مدل اصلی با نام های مدل آنگلوساکسون، مدل کانتینتال، مدل مدیترانه ای (یا جنوبی) و مدل نوردیک مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد مدل تامین اجتماعی نوردیک با تحمیل کمترین هزینه به منابع بخش عمومی قادر به تامین سطحی از رفاه و عدالت اجتماعی برای مردم ساکن در کشورهای نوردیک بوده که از نظر کیفیت هم طراز با مدل تامین اجتماعی بسیار پرهزینه تر کانتینتال است. اما عدم تجانس های اجتماعی و فرهنگی، دلیل اصلی غیر قابل اجرا بودن بسیاری از الگوهای اجتماعی به اجرا در آمده در کشور های کم جمعیت نوردیک در کشورهای پرجمعیت تر اروپایی است.
  کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، امنیت شغلی منعطف، بازار کار، دولت های رفاهی، سرمایه گذاری خارجی، گروه همکاری های نوردیک، مدل های تامین اجتماعی
 • عبدالرحمن عالم، فرامرز میرزازاده احمدبیگلو صفحه 135
  در این مقاله تلاش می شود نسبت اسلام و دموکراسی در قالب دموکراسی ژرف و دموکراسی متعهد (از دیدگاه شریعتی) بررسی شود. بنابراین، این نسبت در هفت مولفه مفهوم دموکراسی، آگاهی از دنیای بیرون، رهیافت چندگانه به دموکراسی، تعامل اجتماع و فرد، ارتباط کلامی، خود موقعیت مند و کثرت گرایی سنجیده شده است مولفه هایی فراتر از لیبرال دموکراسی رایج در غرب و هم در انتقاد به آن هستند. چون دموکراسی متعهد از آراء علی شریعتی برگرفته شده، در دموکراسی متعهد به دیدگاه های وی استناد کرده ایم. در نهایت، نتیجه گرفته می شود که در این قالب، دیدگاه های اسلامی شریعتی عمدتا دموکرتیک است.
  کلیدواژگان: دموکراسی ژرف، دموکراسی متعهد، شریعتی، فضیلت اجتماعی، حق فردی و اسلام
 • ابراهیم عباسی صفحه 155
  این مقاله سعی دارد بر اساس اسناد موجود در آرشیوهای اسنادی کشور و تاریخ شفاهی (خاطرات) جمعیت فدائیان اسلام، بستر ظهور، تحولات و پایگاه اجتماعی آنها را به بحث گذارد. فرض مهم این نوشتار آن است که آنها اجتماعی جدید در ایران بودند و نقد اساسی به تحولات فرهنگی رضاشاه و حوزه های علمیه داشتند. اعضای آنها بیشتر شاگردان بازاری، برخی از روحانیان سطح خوانده شامل می شد و ارتباط بسیار با شان اجتماعی مهم به نام لوطیان داشتند. متوسط سن، بیست و یک ساله و از درون هیآت های مذهبی که خاص جامعه ایرانند برخاستند. اسناد و صورت بازجویی های بجا مانده، امکان ارائه روایتی جدید از آنها فراهم می کند که متفاوت با روایت همدلانه بازماندگان و روایت متنفرانه مستشرقان است.
  کلیدواژگان: رادیکالیسم اسلامی، جمعیت فدائیان اسلام، پایگاه اجتماعی، هیات های مذهبی، مجتبی نواب صفوی، لوطی ها
 • شهربانو علیدادی صفحه 175
  تحولات سیاسی خاورمیانه در فوریه 2011 گسترش یافت. این امر به پایان حکومت بن علی در تونس، مبارک در مصر و علی عبدالله صالح در یمن منجر شد. در شرایط جدید نشانه های فرهنگی و هویتی از جایگاه و نقشی محوری تر برخوردارند. بازیگران حاشیه ای معادله قدرت در مرکز را دگرگون کرده و جلوه های وستفالیایی قدرت و حاکمیت کارکرد خود را از دست داده اند. در محیط جدید بین المللی هویت فراتر از عصر اثبات گرایی و خردگرایی کلاسیک نقش ایفا می کند. در این شرایط، جلوه هایی از دگرگونی های ژئوکالچریک در محیط های منطقه ای شکل گرفته که زمینه های تعارض نیروهای مختلف را علیه یکدیگر فراهم آورده است. در این فضا می توان به مولفه هایی همانند ژئوپلتیک مقاومت اشاره داشت. این روند به منزله رویارویی مقاومت ناشی از هویت با الگوهای مبتنی بر سیاست حفظ وضع موجود محسوب می شود. در این مقاله تلاش می شود رابطه هنجارگرایی انقلاب ایران با ژئوکالچر مقاومت در محیط پیرامونی بررسی شود.
  کلیدواژگان: صدور انقلاب، محیط ژئوکالچریک مقاومت، ساختار نظام بین الملل، بنیادگرایی اسلامی، سیاست حفظ وضع موجود
 • یحیی فوزی صفحه 193
  در این مقاله تلاش شده است ابعاد تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب متاثر از چه عواملی بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ضمن توصیف ماهیت نظام سیاسی در ایران و شناسایی مکانیسم تحول در این گونه نظام های سیاسی این فرضیه اثبات شد که تحولات سیاسی در ایران طی سی سال گذشته عمدتا شامل تحولات در سطح دولت بوده است که این تحولات با توجه به ماهیت دمکراتیک و مردمی جمهوری اسلامی عمدتا متاثر از رقابت بین خرده گفتمان های مختلف اندیشه اسلامی در ایران از یکسو و تغییرات اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب بوده است که به رشد نیروهای اجتماعی و اقشار اجتماعی جدید در ایران منجر شد. هرچند عوامل خارجی به عنوان عوامل مهم حاشیه ای در این تحولات نقشی مهم داشته اند.
  کلیدواژگان: تحولات سیاسی، انقلاب اسلامی، ایران
 • محمدتقی قزلسفلی صفحه 205
  اندیشه ی معاصر مملو از بحث های متنوع و گوناگون درباره ی «عصر جهانی» و «جهانی شدن ها» است. جهانی شدن به مثابه ی پدیده ای که سبب فشرده شدن روابط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده است؛ روز به روز تعمیق و گسترش بیشتر می یابد. با این همه، هم زمان با چنین روند عام گرایی، وجهی از «خاص گرایی»ها در شکل نظریه های «بومی گرایانه» (نظریه های اصالت) مورد استقبال قرار گرفته است. نگارنده در نوشتار حاضر این فرضیه را به آزمون می گذارد که بومی گرایی از ابعاد مختلف معرفتی، سیاسی و تاریخی به تضادهای جدی در برابر جهانی شدن همچون ادامه مدرنیته برمی خورد. به این منظور پس از تشریح و تعریف اجمالی جهانی شدن و پیامدهای آن و طرح بحث درباره معنای «بومی گرایی» به چند پارادوکس موجود در نظریه ی مزبور به عنوان نشانه های تائید فرضیه اشاره می شود. رویکرد مقاله ی حاضر توصیفی تحلیلی است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، تجدد، بومی گرایی، معرفت شناسی، جهان سوم، اصالت
 • الهه کولایی، محمد رادمرد صفحه 225
  پیشرفت و توسعه در هر جامعه تنها زمانی به نتیجه می انجامد که دارای پشتوانه های نظری قدرتمند باشد. عقب ماندگی ایران دوره قاجار و پیشرفت شتابان غرب بسیاری از روشنفکران آن دوره را به دنبال پاسخ این سوال برد که چرا ایران این چنین در سراشیب زوال پیش می رود. بر این اساس و در جستجوی یافتن راه حلی برای برون رفت از عقب ماندگی، روزنامه پرورش توجه خود را به مولفه های فرهنگی توسعه معطوف داشته و ایرانیان را به «تلاش» و «کوشش»، «علم جویی»، «اتحاد و همدلی»، «وطن دوستی» و «توجه به اخلاقیات» دعوت می کرد. در این نوشتار، نویسندگان در پی پاسخ این سوال هستند که روزنامه پرورش چه مولفه هایی را برای پیشرفت و ترقی ایران ضروری می دانست؟ برای نیل به مقصود، مطالب این روزنامه مورد جستجو و تحلیل قرار گرفته است. هدف ارائه تصویری مستند از مبانی فکری و ارزشی تحولات سده گذشته در ایران است.
  کلیدواژگان: ایران، اروپا، قاجار، مشروطه، روزنامه پرورش، ترقی، توسعه
 • سعیده لطفیان صفحه 245
  هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقشه های جنگ اتمی امریکا است، که از جنگ جهانی دوم نه تنها به تحول در استراتژی کلان امریکا و ناتو منجر شده، بلکه برنامه تسلیحات اتمی کشورهای دارنده توانایی هسته ای، سیاست های دفاعی ناتو و امنیت جهانی را تحت الشعاع قرار داده است. پرسش های پژوهشی عبارتند از: وجوه اشتراک و افتراق در نقشه های جنگ اتمی امریکا چیست؟ آیا اطلاعات معتبری در مورد نیروهای اتمی امریکا به ویژه در خاورمیانه وجود دارد؟ تفاوت های عمده در راهبرد اتمی دولت اوباما با دولت های پیشین امریکایی چیست؟ نقشه های جنگ اتمی امریکا چه پیامدهایی برای امنیت ملی کشورهای غیر اتمی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتیجه کلی این بررسی تحلیلی- تاریخی این است، که نقشه های جنگ و نیروهای اتمی امریکا با ایجاد تنش در سطح بین المللی بر امنیت ملی ایران و سایر کشورهای فاقد جنگ افزارهای هسته ای تاثیر منفی داشته است.
  کلیدواژگان: نقشه جنگ، اتمی، هسته ای، امریکا، تهدید نظامی، جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی
 • ابراهیم متقی، علیرضا رضایی صفحه 265
  علم روابط بین الملل در پاسخ به معمای نظم شکل گرفته است. مهم ترین موضوع فراروی تئوری های این رشته، ارائه الگویی از نظم در بین بازیگرانی است که در عرصه نظام بین الملل در حال کنش هستند. پرسش این است که برداشت تئوری های روابط بین الملل از مساله نظم در نظام بین الملل پساجنگ سرد چیست؟ به نظر می رسد رشته روابط بین الملل در تبیین موضوع خود (نظم) به دلیل تحول در چارچوب کارکردی اش یعنی نظام بین الملل، با کثرت پارادایم ها روبرو است. به همین جهت در پاسخ به علل بی نظمی و مساله نظم، راهکارهایی مهم نظیر نظم موازنه محور، نظم نهاد محور، نظم ایده محور و نظم عدالت محور را ارائه کرده اند که به تشریح ابعاد هر یک پرداخته می شود. در پایان سعی بر آن است تا شاخص های الگوی مطلوب از نظم در نظام بین الملل کنونی ارائه شود.
  کلیدواژگان: نظام بین المللی، نظم جهانی، نظم موازنه محور، نظم نهادمحور، نظم ایده محور، نظم عدالت محور
 • حبیب الله ملکوتی فر صفحه 283
  ضرورت اجرای اصلاحات سیاسی در ساختارهای حاکم بر دولت های عرب حاشیه جنوب خلیج فارس موجب شد مسئله دمکراسی تحمیلی مطرح شود. در این راستا بزرگ ترین طرحی که مطرح شد طرح موسوم به طرح خاورمیانه بزرگ است. با بررسی اقداماتی که تحت این طرح در منطقه انجام پذیرفت: اولا، در وضعیت کلی سیاسی و اجتماعی شیعیان تغییراتی قابل اعتنا ایجاد شد؛ ثانیا، طرح مورد اشاره پس از نتایج اولیه که به بار آورد فروکش کرده اما شکست نخورد؛ و ثالثا، تاثیراتی که وعده های انجام نشده در جریان این طرح بر خیزش کنونی اعراب برجاگذاشت، در خور توجه است.
  کلیدواژگان: شیعیان، اصلاحات، طرح خاورمیانه بزرگ، دموکراسی تحمیلی، دولت های عرب خلیج فارس
 • احمد نقیب زاده، علیرضا جانزاده صفحه 303
  بر خلاف جنبش های دانشجویی که بیشتر دل مشغول مسایل جامعه هستند و زمانی شکل سازمانی به خود می گیرند که رابطه میان جامعه و سیاست حاد شده باشد؛ تشکل های دانشجویی به دنبال خواست های دانشجویی در وضع عادی هستند. در این مختصر با اشاره به تاریخچه کوتاه پیدایی سازمان های دانشجویی در فرانسه و بنیان های فکری و عملی ایجاد این تشکل ها و نیز معرفی سه اتحادیه عمده دانشجوئی فرانسه و بیان ایده های آنان در انتخابات دانشجویی به اختصار به برخی از دیدگاه های دانشجویان فرانسوی در خصوص زندگی و امور تحصیلی شان اشاره شده است. سپس به تاریخچه تحرکات دانشجویی در ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی توجه و بعد به طبقه بندی تشکل های دانشجویی و نقش و کارکرد آن در ایران پرداخته شده است. در پایان به تفاوت ها و شباهت ها در انگیزه تحرکات دانشجویی در فرانسه و ایران بطور مختصر اشاره شده است. در این پژوهش به جنبش های دانشجویی و نیز تشکل های دانشجویی هر دو به دلیل اینکه هر کدام قسمتی از فعالیت های اجتماعی دانشجویان را تشکیل می دهند توجه شده واین پژوهش مطا لعه ای توصیفی - تطبیقی است که با مطا لعه متون موجود به پی جویی سئوالات مطرح شده در این تحقیق می پردازد.
  کلیدواژگان: تحرکات دانشجویی در فرانسه، تشکل های دانشجویی در فرانسه، اتحادیه دانشجویی در فرانسه، انتخابات دانشجویی در فرانسه، تحرکات دانشجویی در ایران، تشکل های دانشجویی در ایران
 • مجید وحید صفحه 323
  دولت ها از دیرباز با فراز و فرودهایی به طرح های بزرگ و تاثیر آن در جامعه باور داشته اند و بدان تمسک جسته اند. دولت ایران نیز از این دست دولت هاست که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به نتیجه بخش بودن اقدام در قالب طرح های بزرگ معتقد بوده و بدان دست زده است. نئو لیبرالیسم برای زمانی چند دولت ها را از چنین نگرشی بازداشت؛ اما بحران اقتصادی دهه آغازین قرن حاضر سبب تاکید بر اهمیت حضور دولت در صحنه سیاست های عمومی و طرح های کم و بیش بزرگ آن شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، البته، همواره دولتی طرح گرا بوده است و اکنون نیز طرح هایی بزرگ را در سر و در دست اقدام دارد که طرح هدفمند سازی یارانه ها از جمله آنهاست. کوشش ما در این مقاله بر این است که بر سامانی تاکید ورزیم که چشم اندازهای امکان پذیری طرح های بزرگ دولتی را پررنگ تر می سازد. در نگاه ما، باور به امکان تغییر آفرینی سیاست های عمومی همراه با طرحی شفاف از توسعه یا پیشرفت و نیز برداشتی از دولت که بر فروتنی آن تاکید می ورزد و همه این ها به علاوه سامان و سازمانی از امر سیاسی و سیاست گذاری که بر پارادایم حکمرانی استوار باشد، راه را بر امکان پذیری و کارآمدی طرح های بزرگ دولتی هموار خواهد ساخت.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری عمومی، طرح های بزرگ دولتی، کارآمدی، توسعه، دولت فروتن، حکمرانی
 • عنایت الله یزدانی، جلال حاجی زاده صفحه 337
  مقاله حاضر در پی بررسی و تبیین موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا است. در این رهگذر، موانعی بر سر راه عضویت ترکیه در این اتحادیه مطرح شده و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی را به تعویق انداخته است. در این بررسی از یک سو فرایند تلاش ترکیه در تحقق این خواست و از دیگر سو، علل و عوامل عدم تحقق آن با تکیه بر موانع موجود، مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته است. مطابق یافته های پژوهش ترکیه با ده مانع ساختاری و نیز سیاسی از قبیل: روند حقوق بشر و گسترش دمکراسی واقعی، حقوق اقلیت های قومی- مذهبی و همچنین موارد عمده ی دیگر روبروست که به نظر می رسد هنوز با ایده آل های مورد نظر اتحادیه اروپا بسیار فاصله داشته و راهی دراز فراروی آن قرار دارد.
  کلیدواژگان: موانع ساختاری و سیاسی، اتحادیه اروپا (EU)، منافع سیاسی، منافع ملی
 • بخش ضمیمه
 • محمدجعفر جوادی ارجمند، سکینه ببری گنبد صفحه 357
  کتاب «تصمیم گیری در سیاست خارجی» که از شاخه های اصلی تحلیل سیاست خارجی (FPA) است در نیمه نخست جنگ سرد به چاپ رسید. در آن دوره طرح نظاممند دولت ها جریان مسلط در نظریه روابط بین الملل بود. اما پایان جنگ سرد باور به استحکام، ثبات و پیش بینی پذیری نظام ها را متزلزل کرد. موج جدید برساخته گرایی در دهه آخر قرن بیستم تلاش کرد نشان دهد انگاره ها نحوه برداشت از قدرت و ساختار نظام را تغییر می دهند. بدین ترتیب، اسنایدر نقطه تلاقی نظریه روابط بین الملل را دولت نمی داند بلکه قائل به انسان تصمیم گیرنده است. این نقد و بررسی به مقالات این کتاب از چاپ نخست آن در نیمه قرن بیستم و آخرین نسخه آن در هزاره سوم اشاره دارد.
  کلیدواژگان: تحول در روابط بین الملل، رویکرد تصمیم گیری، تجزیه و تحلیل در سطح انسانی
|
 • Aref Barkhordari Page 1
  The history of Iranian political thought during the Islamic era can be divided in 2 parts: middle era and modern era. In the middle era which ended in Mashroota revolution, political thought tended to be united with religion, with the rules of thought –genera being based upon religions tents, and the role of reason being only limited to uncritical exposition of the predecessor’s ideas. As a result the political thought was characterized as authoritative. In the modern era, the restoration of traditional concepts was restarted after an interval, and modern Iranian political thought gave up its authoritative character. This article aims to demonstrate that Iranian political thought during the Islamic era missed its philosophical essence after Farabi.
  Keywords: political thought, authoritative character
 • Mohammad Reza Takhshid, Yasser Miri Page 21
  In the past two decades, the world as a whole and the USA in specific, were confronted by new kinds of threats. In this era, USA has tried to change it’s strategies to encounter these threats especially after 9/11. Dealing with them, requires a new strategy that includes different variables such as political, military, economic and etc. The goal of this strategy is to leave the most affects on enemy's behavior with the least costs. According to this strategy, the USA has to follow “Effect-Based Operation” against radicalism and terrorism in Afghanistan. In this era, the USA assumes that it’s security depends on establishing peace and security in the countries which can be safe heaven for terrorist organizations.
  Keywords: strategy, Effect, Based Operation, USA, Afghanistan, terrorism
 • Faramarz Taghilou Page 39
  Socio-political metatheories based on ontological and epistemological foundations, could be devided to different objectivist and subjectivist fronts. According to such a devide, different interpretation of individual-society and agent-structure could be renderd. In contrast,critical metatheories that seek to transcend the contradiction between objectivity-subjectivity in the individual-society and agent-structure relation, render some kinde of critical approach that at the same time conciders the positive and negative capabilities of both fronts in representing the socio-political reality.Critical realism as an total approach to philosophy of science in the first place, introduce the critical naturalism as a metatheorical foundation in respect of socio-political ontology and epistemology to transcend the objectivity-sujectivity dichotomy between individual-society and agent-structure.The importance of such transcending especially in the realm of political theory is that it brings with itself a realistic justification of theory-practice rationality that relates to the objectivity-subjectivity and fact-value distinction.
  Keywords: Social Ontology, Metatheory, Objectivity, Subjectivity, Agent, Structure
 • Sadegh Zibakalam, Mohammad Reza Abdollahpoor Page 59
  This study aims to indicate how two geopolitics images, vulnerable and fragile, of Iraq Kurdistan region put on three cultural cleavages of Arab, Fars and Turk and non- reliance to these area causes looking to the outputs of Iraq and a convergence glance with Israel as strategic ally. Iraq Kurdistan is located in the area of pulling and pushing three cultural areas of Iran, Arab and Turk. After Iraq occupied and pressurized y these three areas and uncertainty against USA policies, it inevitably influenced by geopolitical force and pulled towards Israel. This study hypothesize that against regular looks to Israel as the main beneficiary related to Kurds, regarding to the geopolitics complications and regional desperation of Iraq Kurds from their traditional neighborhoods and security syndrome present in their neighborhood countries than them, they are seeking to converge with Israel.
  Keywords: Iraq Kurdistan, fragile geopolitics, neighborhood countries of Kurdistan, Israel
 • Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Mousalreza Vhidi Page 77
  The aim of this essay is to elaborate the question of why and how new public diplomacy has became important in current international relations and what structure and function it has. Two hypotheses will be given based on inputs and study of international trends:1It argues that the new global public sphere has turned new public diplomacy into main elements to enhance the soft or smart power of different states and to extend their influence in international politics.2.The additive important of public diplomacy in new form was the main factor of changing in national diplomatic systems. This evolution caused these systems to contour theoretical and functional framework for conducting and management of actions, discourses and images in international politics.
  Keywords: New Global public sphere, New public policy, Smart power, National diplomatic machinary
 • Alireza Samiee Esfahani, Ali Amirbaik Page 97
  Although Iran`s accesses to the first position of region not to be far away, but encounter with very challenges and limits, the solution of these challenges both in international and external area is pathfinder for our country to get it `s real status. Thus, the first pace in this way will be recognize these challenges. On the one hand, encountering part of Islamic Republic of Iran`s foreign policy with some of International system `s current norms, on the other hand, the existence of difficulties in relationship with regional powers, for power distribution in the region, provided Iran with challenges to be regional power. Therefore the main purpose of this article is to study and recognize these challenges and offering the techniques in order to overcome them and also promoting the ground of consolidating Iran`s regional power.
  Keywords: International System, SupraRegional Powers, Regional Power, Iran, West Challenges (United States, Europe)
 • Mohammad-Ali Shirkhani, Mehrdad Cheshme-Alaee Page 119
  The national welfare state systems of the European countries are usually grouped and studied in four different social policy models: Anglo-Saxon, Continental, Mediterranean and Nordic. Economic analysis sponsored by the European Commission, suggest that the Nordic model with high spending on social security and high taxes, little job protection but high employment security has been as successful as the Continental model at both providing welfare & preventing poverty with relatively less burden on public spending, but what has worked for miniature Nordic states is not expected to easily work for much larger and far less homogeneous cultures and societies in the rest of the Europe.
  Keywords: De, industrialization, European Union, Flexicurity, Foreign Investments, Labor Market, Nordic Cooperation, Social Security Models, Unemployment, Welfare States
 • Abd Al-Rahman Alem, Faramarz Mirzazade Ahmadbeiglou Page 135
  In This Essay Is Trying to Study The Relation Between Islam and Democracy In Model of Deep Democracy and Commmitted Democracy. Thus, I Study This Relationin on Seven Factors of Concepts of Democracy (Political or Philosophical), Awareness From outside, Multi Approach to Democracy, Communinty nd Self Interaction, Communiction, Situated Self and Pluralism, That Are Beyond of Current Liberal Democracy in The West, and Criticize It. This Factors Are Basis of Deep Democracy. And, Because Committed Democracy IsTaking From Shariati,s Thought, Then This Democracy Relyed on Shariati,s Thought. Finally, Is Resulted That, Shariati,s Reading on Islam, in This Sight, Is Democratic.
  Keywords: Deep Democracy, Committed Democracy, Shariati, Social Virtue, Individual Right, Islam
 • Ebrahim Abbassi Page 155
  This essay tries to study the context of rise, establishment, developments and social and class status of Jamiyate Fadaian- Islam on the basis of documents & oral history of them in the Iran’s documentary archives. The main hypothesis of this study is Jamiyate fadaian- Islam was a new community in Iran & has critical criticism to conservatism of Hoze-haye- elmiye & cultural reforms of Reza shah. Members of this community consisted of market shop-boys, young clergymen & loutiha. The average of their age was 21. They rose from hayat-haye-mazhabi (religious associations) & finally were dissolved in them. Their documents & investigation files, make available new narratives that are different from others.
  Keywords: Islamic radicalism, Jamiyate Fadaian, Islam, Navabe Safavi, loutiha, hayat, haye, mazhabi (religious associations)
 • Shahrbano Alidadi Page 175
  Political developments in The Middle east expanded in February 2011 and led to the fall of Ben Ali’s regime in Tunisia, Mobarak in Egypt and Ali Abdollah Salleh in Yemen. In this new conditions, cultural and identity symbols found more pivotal roles and places. Marginal players changed the power equation in the center, and Westphalian features of power and authority lost their functions. In this new international climate, Identity acts more importantly than that of classical age of positivism and rationalism. Therefore, some aspects of geo-cultural changes that formed in the regional fields, have caused struggle between different forces. In this climate, some factors such as geo - politics of resistance are to be mentioned. The process means an emergence of confrontation between resistance rooted in identity, and models based on attempts to save status quo politics. The present article is to study relation between normative of Iran’s revolution and geo-culture of resistance in peripheral context.
  Keywords: Export of revolution, Geo, Cultural Environment, Geo, politic of International System, Islamic Fundamentalism, Policy of Status Quo
 • Yahya Fozi Page 193
  In this article, political developments in Iran after the Islamic Revolution has been studied to answer this question we Describe and identify the nature of Iran's political system and mechanisms of change in these political systems and we try to prove this hypothesis that Political developments in Iran in this period has been involved changes in government. This changes have affected by competition between different sub-discourses of Islamic thought on the one hand and social and economic changes after the revolution in Iran on the other hand. Furthermore, external factors have had an important marginal role in these developments
  Keywords: Political developments, the Islamic Republic of Iran, Islamic Revolution
 • Mohammad Taghi Ghezelsofla Page 205
  A considerable part of the current thought has allocated to various debates on the “globalization age” and “Different Globalizations”. Globalization as a phenomenon which has tightened social, cultural and political relations is deepening and expanding in a daily manner. Despite of this generalism, a kind of exceptionalism in form localist theories has been remarked in the globalization context. The authors’ hypothesis is that, localism in its different epistemological, political and historical aspects has serious conflictions with globalization (e.g. continuation of modernity). The paper will survey the notion of globalization, its consequences and concept of localism; then to examine the author’s hypothesis, paradoxes of localism theory will be explained. The approach of the paper is descriptive-analytical.
  Keywords: Globalization, Modernity, Localism, Epistemology, The Third World, Originality
 • Elaheh Koolaee, Mohammad Radmard Page 225
  Based on many different experiences of development in various societies, there are common elements in all of these patterns. Changes in the mind and beliefs of the people, is one these factors. In Iran, in the Qajar era, this kind of elements had been appeared. There was a wave of expansion of intellectuals in the society, and publication of modern newspapers, which played an influential role in the upgrading peoples’ awareness. One of these newspapers was Parvaresh. In this article, the authors analysis its contents to find important factors for changing the society in the path of development and progress.
  Keywords: Iran, Qajar, progress, Parvaresh, science
 • Saideh Lotfian Page 245
  The main objective of this article is to examine the U.S. nuclear war plans, which have led to the transformation of the grand strategy of the United States since 1945, and they have also a significant impact on the nuclear programs of the nuclear – weapon states (NWS), defense policies of NATO and international security. Research questions include: What are the similarities and differences in U.S. nuclear war plans? Is there any credible information about U.S. nuclear forces deployed outside its territory, particularly in the Middle East? What are the main differences between the Obama administration's nuclear strategy and the past U.S. strategies? What are the implications of U.S. nuclear war plans for the national security of non-nuclear – weapon states (NNWS), and especially for the Islamic Republic of Iran? The overall conclusion of this analytical investigation is that the U.S. nuclear war plans and its nuclear forces have created tension in international relations, and have consequently had an adverse impact on national security of Iran and the other non – nuclear – weapon states.
  Keywords: War Plan, Nuclear, United States, Military Threat, Islamic Republic of Iran, National Security
 • Ebrahim Motaghi, Alireza Rezaei Page 265
  The International Relations is shaped to answer of order dilemma. The most important topic the theories of this discipline deal with is presenting a model of order by the players acting in the arena of international system. The purpose of the present article is to know what the theoretical approach of international relations concerning the problem of post Cold War is. It seems that the discipline of international relations encounters multi-paradigms in explaining its topic (order) due to change in its performance framework, that is, international system. Thus, to find the causes of order and disorder, some important guidelines such as balance, institutional, idea and justice centric orders have been offered. We will explain the dimensions of each. Finally, attempt is made to suggest the indexes of the desirable model of order in the current international system.
  Keywords: International System, World order, Balance Centric order, Institution Centric order, Idea Centric order, Justice Centric order
 • Habibollah Malakoutifar Page 283
  The necessity of reform in Persian Gulf region brought by itself the question of “imposed democracy”. The most important plan in this context was the Broader Middle East and North Africa Initiative” that is directed by United States. Examining the consequences of this plan prove the relative changes in Shiite situation first; then that the Initiative is still working and; third the effect of violation of promises given in the new Arab uprising is important
  Keywords: Shiites, reforms, the Broader Middle East, North Africa Initiative, imposed Democracy, Persian Gulf Arab States
 • Ahmad Naghib Zadeh, Alireza Janzadeh Page 303
  With respect to major changes which have been made in the viewpoints and functions of students’ organization in the past few decades, it seems that today students’ activities along with considering national propagation and information (by students) is taking practical steps towards establishments to overcome students’ problems as well as paying attention to future employment of students. This paper gives a short history on the development of students’ organization in France and the mental and practical foundations of those establishments and introduces three major students unions in France and their ideas in students’ election polls. It also gives a brief account on some of the viewpoints of French students on their life and education affairs. A history of students’ movements in Iran before and after Islamic revolution has been introduced. The paper proceeds with classifying students’ establishments, their role and functions in Iran and in conclusion, a summary of differences and similarities in the motifs of students’ movements in Iran and French are discussed.
  Keywords: Student's formations in France, Student's union in France, Student's election polls in France, Student's movements in Iran, Student's stablishments in Iran
 • Madjid Vahid Page 323
  From ancient times, governments have laid emphasis – albeit with varying degrees – on large-scale plans and their impact on society and have thus resorted to them. The Iranian government is of course no exception; both before and after the 1979 Revolution, the different administrations of the country maintained that employing large-scale plans was fruitful and applied them accordingly. Although neo-liberalism deterred governments from adopting such an approach for a period of time, the economic meltdown of the first decade of the new millennium prompted the active participation of governments in the domain of pubic policymaking and applying more or less large-scale plans. The Government of the Islamic Republic of Iran has of course consistently pursued an advocacy for plans and it is currently implementing certain large-scale plans, among them the one for adjusting subsidies. This paper seeks to focus on a system which highlights putting in place the pretexts for the feasibility of large-scale government plans. The researcher argues that to pave the grounds for the feasibility and efficiency of large-scale government plans, an approach of adherence to the possibility of changing public policymaking must be adopted alongside devising a transparent plan for progress and development and also a conceptualization of government which prioritizes its modesty in role, together with a system of policymaking founded upon the paradigm of governance.
  Keywords: public policymaking, large, scale government plans, efficiency, development, modest government (Michel Crozier's état modest), governance
 • Enayatollah Yazdani, Jalal Hajizadeh Page 337
  This paper aims to address the obstacles of accession of Turkey to the European Union (EU). For this the paper discusses some obstacles in the way of Turkey’s application to accede to the European Union that have caused delay in its membership in EU. The paper explains all the efforts that Turkey has made to achieve this goal, on one hand. On the other hand, considering all existing obstacles, it discusses why this goal has not achieved. According to the paper’s findings, Turkey faces ten structural as well as political obstacles including: the progress of Human rights, the development of real democracy, the rights of ethnic and religious minorities, as well as other important issues. It seems that this country is far beyond ideals of European Union and has a long way to go.
  Keywords: Structural, Political Constraints, The European Union (EU), Political Interests, National Interests
 • Mohammad Jafar Javadi Arjmand, Sakineh Babri Gonbad Page 357
  This book makes abundantly clear the sustained freshness of Snyder path-breaking and dauntingly original work, which has long set the agenda for the systematic explanation of foreign policy decisions. Thevery thoughtful essays prepared for the present volume demonstrate dramatically the continued centrality of the issues Snyder and his associates raised more than 40 years ago. Prescient in its focus on the effects on foreign policy of individuals and their preconceptions, organizations and their procedures, and cultures and their values, Foreign Policy Decision-Making is of continued relevance for anyone seeking to understand the ways foreign policy is made. in the end, addresses the evaluation and general explanation of the book and defense of essays in the area of Decision Making.
  Keywords: Development in international relations, Decision, Making approach, Analysis of Human, level