فهرست مطالب

پوپک - سال هجدهم شماره 11 (پیاپی 211، بهمن 1390)
 • سال هجدهم شماره 11 (پیاپی 211، بهمن 1390)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/01/25
 • تعداد عناوین: 27
|
 • دور دنیا
 • سنگاپور
  صفحه 2
 • شاهانی که زبان دارند، اما گوش ندارند
  صفحه 6
 • داستان
 • جوجه کوچولو
  صفحه 8
 • حکایت های کوچک
 • کوچک تر از مورچه
  صفحه 10
 • شعر
 • کاش بودی عمه ی من! - من هم دلم خواست
  صفحه 12
 • هجدهمین نمایشگاه مطبوعات
  صفحه 14
 • این جا را گوش کن، پسر!
  صفحه 16
 • من یار مهربانم
 • اسم من هست: جوامع الحکایات
  صفحه 18
 • آشنایی با کتاب
 • کرم کوچولو
  صفحه 22
 • دور ایران بگردیم
 • طالقان
  صفحه 24
 • کار دستی
 • خروس تراشه ای
  صفحه 26
 • دیدار با مرو
  صفحه 28
 • باورهای آسمانی
 • زلزله
  صفحه 32
 • زیتون خواندنی
  صفحه 34
 • شعر
 • مهندس- بابای بی مو
  صفحه 36
 • روز مهمانی پوپک
  صفحه 38
 • داستان
 • دم بادبادی
  صفحه 40
 • قصه ی رمزی
 • لطف خدا
  صفحه 43
 • بگو بخند
  صفحه 44
 • داستان ترجمه
 • گربه، خروس و موش کوچولو
  صفحه 46
 • شعر و ضرب المثل
 • آسمان همین رنگ است
  صفحه 48
 • یک قصه، یک شاعر
 • تو هم شعرهای قشنگی گفته ای!
  صفحه 50
 • علمی
 • حساسیت به غذا
  صفحه 56
 • نقاشی بچه ها
  صفحه 58
 • بچه ها خبر
  صفحه 60
 • جدول
  صفحه 65
 • بزرگ مثل این دانشمند
 • پروفسور فرهادی رشیدی
  صفحه 66