فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و یکم شماره 8 (پیاپی 217، خرداد 1391)
 • سال بیست و یکم شماره 8 (پیاپی 217، خرداد 1391)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/03/10
 • تعداد عناوین: 21
|
 • یک نگاه: در مرکز قلب
  صفحه 8
 • یک نگاه: رد ستاره های دلمیتس
  صفحه 10
 • 20 سال پیش در همین ماه
  صفحه 12
 • یادداشت - بازگشت طبیعت فراموش شده
  پوریا ناظمی صفحه 13
 • اخبار جهان
  صفحه 14
 • استخراج معدن های فضایی
  پوریا ناظمی صفحه 16
 • مولکولی که عالم را ساخت
  ترجمه: نیلوفر فشنگ ساز صفحه 18
 • گفت و گو: فعالیت های فضایی، دنیای آینده و امیدی برای فرداها / گفت وگوی اختصاصی نجوم با مهندس دارا صباحی، مدیر بخش مهندسی سامانه های یکپارچه در ماموریت مریخ نورد کنجکاوی در JPL ناسا
  پوریا ناظمی صفحه 20
 • زمین در محاصره است
  مهسا آزادمنش صفحه 24
 • میرزا تقی خان انصاری کاشانی
  صفحه 26
 • آسمان در این ماه (خرداد 1391)
  صفحه 27
 • بر لب چشمی نگه کن، گذر زهره ببین!
  صفحه 28
 • پدیده های نجومی در خرداد 1391
  صفحه 30
 • نگاهی به اوضاع کواکب در خرداد 1391
  صفحه 32
 • نقشه آسمان در خرداد 1391
  صفحه 34
 • گذر زهره: 1391
 • روشهای ایمن رصد گذر زهره
  حامد الطافی صفحه 40
 • «گذر» در گذر تاریخ؛ ایران و جهان
  صفحه 42
 • رصدهای علمی گذر زهره
  آهو آریانی صفحه 50
 • اخبار ایران: گزارش برگزاری روز جهانی نجوم در ایران
  صفحه 54
 • محصولات کشور آفتاب تابان در ایران
  صفحه 58
 • بازارچه
  صفحه 62