فهرست مطالب

دامداران ایران - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 149، تیر 1391)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 149، تیر 1391)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/05/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سخن ماه
  صفحه 2
 • دریچه خبر
  صفحه 4
 • تب کریمه کنگو
  صفحه 10
 • آشنایی با قوانین و استانداردهای ICAR در مورد روش ها و ابزارهای رکوردبرداری شیر در دام
  صفحه 12
 • ضوابط بهداشتی و فنی اتاق نگهداری شیر
  صفحه 16
 • مکانیسم افت همخونی و هتروزیس بر سود دهی مزارع و پرورش گاوهای شیری
  صفحه 18
 • کشکول
  صفحه 24
 • سیلاژها
  صفحه 26
 • مطالعه اندازه گیری پروژسترن سرم خون گاو و اساس کار با دستگاه سنجش ایمنی آنزیم
  صفحه 28
 • اثر الگوهای رشد روی صفات رشد و لاشه گوسفند
  صفحه 30
 • سیلو کردن علوفه ذرت سرمازده
  صفحه 34
 • مدیریت و نحوه ثبت رکورد مربوط به صفات پستان گاوهای شیری
  صفحه 36
 • آشپزی
  صفحه 39