فهرست مطالب

نجوم - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 133، فروردین 1383)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 133، فروردین 1383)
 • 44 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/01/29
 • تعداد عناوین: 17
|
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • رویداد استثنایی در ابر ماژلانی بزرگ
  صفحه 8
 • حاکمان کمربند کویی پر
  بابک امین تفرشی صفحه 10
 • درخشان ترین دنباله دارهای تاریخ معاصر
  جان بورتل صفحه 13
 • رزتا، کاوشگر دنباله دار
  صفحه 16
 • جدی، ستاره شمال
  ابراهیم ویکتوری صفحه 17
 • آسمان دراین ماه
  همام حسینی صفحه 18
 • تقویم آسمان 1383
  صفحه 21
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 24
 • همه چیز درباره دوربین های دوچشمی
  همام حسینی ترجمه: همام حسینی صفحه 27
 • راهنمای رصددنباله دارهای بهار 1383
  علی متین فر، همام حسینی صفحه 30
 • نگاهی به اساطیر ایرانی آسمان
  مرجان مرادی، پوریا ناظمی صفحه 33
 • ایده هایی در آموزش نجوم
  مجید عتیقی صفحه 36
 • چقدر کم نور؟
  صفحه 38
 • رصدگاه های ایران: کاروانسرای ده نمک
  شراگیم امینی صفحه 39
 • صفحه شما
  فاطمه عظیم لو صفحه 40
 • صفحه انگلیسی
  صفحه 42