فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و دوم شماره 5 (پیاپی 225، بهمن 1391)
 • سال بیست و دوم شماره 5 (پیاپی 225، بهمن 1391)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/11/20
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سرمقاله
 • چرا تاریخ علم؟
  رضا منصوری صفحه 6
 • یادداشت سردبیر
 • ما و فرازمینی ها!؟
  محمدجواد ترابی صفحه 7
 • تازه ها
 • کهکشان هایی هم سن عالم / آخرین یافته های پژوهشی نجوم به زبان ساده
  سیما قاسمی صفحه 8
 • پرتاب موفقیت آمیز کاوشگر پیشگام به فضا
  محمدحسین الماسی صفحه 10
 • رقیب چینی جی.پی.اس آمریکا به کار افتاد/ اصل کیهانشناختی به چالش کشیده شد
  صفحه 11
 • کشف بزرگترین کهکشان مارپیچی میله ای در عالم
  صفحه 12
 • قرارگیری زمین در میان پرتوهای گاما
  صفحه 13
 • ژرفا
 • نجوم در گذر زمان
  صفحه 14
 • تاریخ علم مهم است، چون...
  صفحه 15
 • نخستین آشنایی ایرانیان با براهه و کپرنیک
  امیرمحمد گمینی صفحه 16
 • رصدخانه بزرگ مراغه
  امیرمحمد گمینی صفحه 22
 • سفر در زمان / گفتگو با توفیق حیدرزاده
  سیاوش صفاریان پور صفحه 28
 • آسمان
 • 29 بهمن: وقت ملاقات با پیک بادپا
  کاظم کوکرم صفحه 32
 • نقشه آسمان
  صفحه 34
 • سیاره نما
 • نگاهی به وضعیت سیاره ها در آسمان شب بهمن
  صفحه 36
 • آسمان
 • پیشنهاد رصد
  صفحه 38
 • رصد تخصصی
 • مختصات بر خورشید
  حامد الطافی صفحه 40
 • فراخورشیدی ها
 • در جست وجوی خانه دوم
  پیمان اکبرنیا صفحه 44
 • فضا
 • شرایط مهاجرت به مریخ
  شهرام یزدان پناه صفحه 50
 • داستان آینده نگر
 • تحصیل رایگان در مریخ
  شهرام یزدان پناه صفحه 52
 • قاب ژرف
 • آسمان زمستان از هلال تا جبار / گالری تصاویر برگزیده نجومی
  اشین ذکریان صفحه 56
 • راهنما
 • معرقی برنامه ها، کتاب ها و موزه های مرتبط با تاریخ علم
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 58
 • پدیده های نجومی بهمن و نیمه اسفند 1391
  صفحه 60
 • برنامه های عمومی نجومی در ماه های آینده
  صفحه 60
 • داستان
 • کندزیست ها/ قسمت چهارم
  مایکل سوانیک ترجمه: بابک واحدی صفحه 62
 • بازاچه نجومی
  صفحه 64