فهرست مطالب

مدت - پیاپی 90 (آذر و دی 1391)
 • پیاپی 90 (آذر و دی 1391)
 • 52 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1392/01/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
 • حماسه نهم دی
  مهندس شیرمراد مرزبان صفحه 2
 • گزارش ویژه خبری
 • برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران معرفی شدند
  صفحه 4
 • اخبار
  صفحه 6
 • مصاحبه
 • گفت و گو با دکتر عباس احمد آخوندی پژوهشگر برتر سال 91 جشنواره پژوهش
  صفحه 10
 • صفحه فرهنگی
  صفحه 13
 • اخبار اداری
  صفحه 14
 • ارتباط با مدت
  صفحه 16
 • ارتباط با مدت
 • موزه مقدم دانشگاه تهران
  صفحه 22
 • گزارش سخنرانی
 • بررسی ابعاد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
  صفحه 29
 • دانشگاه در آیینه مطبوعات
  صفحه 36
 • اخبار فرهنگی
  صفحه 39
 • یاد و یادداشت
 • نگاهی به زندگی نامه دکتر امیرمحمود انوار
  صفحه 40
 • حسن ختام
  صفحه 41
 • جداول
  صفحه 42