فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 69 (اسفند 1382)
 • پیاپی 69 (اسفند 1382)
 • 59 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/12/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اصول راهبردی فعالیت های بیمه ای
  بهروز قزلباش ترجمه: بهروز قزلباش صفحه 820
 • بیمه و اقتصادهای در حال گذار بازار بیمه روسیه
  مجید ذوالقدر ترجمه: مجید ذوالقدر صفحه 828
 • بیمه خسارت های ناشی از آب
  هدیه حقیقت ثابت ترجمه: هدیه حقیقت ثابت صفحه 843
 • ورود چین به بازار بیمه غیر زندگی پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی
  آتوسا میرزا خانی ترجمه: آتوسا میرزا خانی صفحه 853
 • نظریه اثباتی و آمار بیمه
  تینا اهتمامی ترجمه: تینا اهتمامی صفحه 855
 • تاکید بر تضمین های بیمه اتکایی
  فاطمه هارونی ترجمه: فاطمه هارونی صفحه 860
 • آشنایی با انو اع رشته های بیمه ای
  منصور خادمعلی ترجمه: منصور خادمعلی صفحه 863
 • اخبار بازار بیمه
  معصومه صداقتی چهارده ترجمه: معصومه صداقتی چهارده صفحه 876
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 878