فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و دوم شماره 7 (پیاپی 227، اردیبهشت و خرداد 1392)
 • سال بیست و دوم شماره 7 (پیاپی 227، اردیبهشت و خرداد 1392)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/02/20
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سرمقاله
 • کیهان شناسی: 30 سال پیش و 30 سال بعد
  رضامنصوری صفحه 6
 • یادداشت سردبیر
 • آنچه شما خواسته اید؟!
  محمدجواد ترابی صفحه 7
 • نقد و نظر
 • صفحه شما
  صفحه 8
 • یادداشت خبری
 • طلوع آفتاب فضانوردی در ایران
  شهرام یزدان پناه صفحه 10
 • تازه ها
 • آغاز ثبت نام از داوطلبان سفر به مریخ
  محمدحسین الماسی صفحه 12
 • احضار روح ستارگان
  محمدحسین الماسی صفحه 14
 • ماده تاریک اولویت نخست برخورد دهنده بزرگ هادرون/ سه همتای جدید برای زمین
  محمدحسین الماسی صفحه 15
 • در انتظار آیسان
  حامد الطافی صفحه 16
 • پلانک و یافته هایی جدید درباره عالم
  سیما قاسمی صفحه 18
 • ژرفا
 • کیهان شناسی بر سر دوراهی
  سپهر اربابی بیدگلی صفحه 20
 • عصر کیهانی
  صفحه 24
 • گفت و گو
 • گفتگو با دکتر بهرام مبشر: خام بدم، پخته شدم، سوختم
  سیاوش صفاریان پور صفحه 26
 • آسمان
 • سرزمین کهکشان ها
  کاظم کوکرم صفحه 32
 • نقشه آسمان
 • نقشه آسمان در این ماه
  صفحه 34
 • نگاهی به موقعیت سیارات در آسمان شب اردیبهشت و خرداد
  صفحه 36
 • پیشنهاد
 • پیشنهادهای رصد با چشم غیرمسلح/ دوربین دوچشمی و تلسکوپ
  صفحه 39
 • گزارش
 • قلمروی رصدگران
  کاظم کوکرم صفحه 40
 • گزارش ویژه
 • روزی به نام نجوم
  صفحه 46
 • قاب ژرف
 • خیلی دور، خیلی نزدیک
  اشین دانیلی ذکریان صفحه 50
 • گزارش ویژه
 • به یاد نخستین مسافر
  فاطمه هاشمی نیاری صفحه 52
 • راهنما
 • معرفی جدیدترین و بهترین کتاب ها، نرم افزارها، وبگاه ها و فیلم ها با موضوع کیهان شناسی
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 54
 • نجوم در راه
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 56
 • داستان
 • ماموریت مهلک فینئاس سنادگرس
  فردریک پول ترجمه: بابک واحدی صفحه 60