فهرست مطالب

حریق - پیاپی 23 (خرداد و تیر 1392)
 • پیاپی 23 (خرداد و تیر 1392)
 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/04/20
 • تعداد عناوین: 21
|
 • اخبار تخصصی
 • نوآوری های صنعت آتش نشانی
  صفحه 22
 • مقاله تخصصی
 • از چه شیرهایی در سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر استفاده می شود؟
  مهندس حسن زاده صفحه 24
 • Wolf
  صفحه 43
 • در مجموعه های صنعتی سرویس و نگهداری آتش خاموش کن های دستی
  بهمن امام قلی خان صفحه 44
 • بررسی حوادث: Incident Investigation
  مهندس حبیبی صفحه 46
 • سری جدید کنترل پنل های آدرس پذیر
  صفحه 48
 • آشنایی بیشتر با محصولات پارسیان فجر
  صفحه 50
 • گازها و مواد خطرناک تاسیسات گازی
  مهندس کتابی صفحه 62
 • دستورالعمل ایمنی ساختمان (مربوط به مالکین)
  صفحه 65
 • ملاحظات کپسول های تنفسی کامپوزیتی در دوره مصرف
  مهندس رحمانی صفحه 68
 • انواع سیستم آبرسانی جعبه آتش نشانی
  صفحه 77
 • LION تجهیزات آموزشی را در کنار HAAGEN معرفی می نماید
  صفحه 78
 • حفاظت ایستگاه های مترو و مسافران در مقابل حریق
  مهندس ناظمیان علایی، مهندس علوی صفحه 80
 • کارگاه معرفی فناوری های جدید در یک شرکت صنعتی
  صفحه 93
 • بیمه و صنعت ایمنی و آتش نشانی
  مهندس هادی اصل صفحه 94
 • ایمن سازی صحنه حادثه
  مهندس فرجی صفحه 98
 • پروتکل ها در سیستم اعلام حریق
  تهیه و تنظیم: حمید شفیعی صفحه 100
 • مبانی اطفای حریق دریایی
  مهندس جعفری صفحه 102
 • سیلندر گاز مایع
  محمد کوهکن صفحه 106
 • سری جدید نرم افزار برنامه ریزی برای سیستم های اعلام حریق
  صفحه 117
 • ایمنی و حافظت صنعتی
  ربیع قلی پور صفحه 118