فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 232، آبان 1392)
 • سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 232، آبان 1392)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/07/25
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سرمقاله
 • جسارت در تخیل و فکر آفرینی
  رضا منصوری صفحه 4
 • یادداشت سردبیر
 • علم را باید لمس کرد تجربه کرد
  محمدجواد ترابی صفحه 5
 • تازه ها
 • پرواز قو به ماورای جو
  محمد طالبیان صفحه 6
 • ناسا در تعطیلات
  صفحه 7
 • آیسان نزدیک است
  رضا امیرارجمند صفحه 8
 • آسمان به رنگ صلح
  مهرداد ابراهیمی صفحه 10
 • 202000 نفر داوطلب سفر ابدی به مریخ
  محمدحسین الماسی صفحه 11
 • نوبل فیزیک برای هیگز
  سپهر اربابی بیدگلی صفحه 12
 • اخترزیست شناسی
 • رویش حیات در زمین
  نیلوفر فشنگ ساز صفحه 14
 • تکامل در یک نگاه
  صفحه 20
 • شوالیه طبیعت / نگاهی به نقش کلیدی ماه در پیدایش و دگرگونی حیات
  کاظم کوکرم صفحه 22
 • آلودگی نوری تهدیدی برای جانوران
  سیدحامد میرزاخلیل صفحه 28
 • آسمان
 • کسوف از نوع مرکب
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 30
 • یادداشت
 • بر فراز ابرها
  صفحه 33
 • نقشه آسمان
 • منظره ی آسمان در آبان 1392
  صفحه 34
 • سیاره نما
 • نگاهی به موقعیت سیاره ها در آسمان شب آبان
  صفحه 36
 • اخترزیست شناسی
 • جست و جو برای زندگی را از کجا شروع کنیم؟
  عرفان خسروی صفحه 38
 • مکان یابی برای حیات
  محمدرضا نوروزی صفحه 44
 • سیارات فراخورشیدی حیاتمند تا کنون به ترتیب شباهت به زمین
  صفحه 48
 • جست و جوی حیات از ورای زمین
  آریا صبوری صفحه 50
 • خورشید اقلیم، حیات
  حامد الطافی مهربانی صفحه 52
 • گزارشی از سیزدهمین کارگاه اخترزیست شناسی اروپا
  نیلوفر فشنگ ساز صفحه 56
 • اخترشناس یا زیست شناس؟
  نیلوفر فشنگ ساز صفحه 58
 • راهنما
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 60