فهرست مطالب

 • پیاپی 38 (بهار 1392)
 • ویژه علامه امینی
 • تاریخ انتشار: 1392/03/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 5
 • مقالات
 • امیر توحیدی، میرعماد شریف صفحه 15
  از زمانی که ابن تیمیه حرانی (متوفی 728 قمری) کتاب منهاج السنه را در پاسخ به مطالب کتاب منهاج الکرامه علامه حلی (متوفی 726) دانشور شیعی نگاشت، گروهی از دانشمندان شیعی به سخنان ابن تیمیه پاسخ های علمی دادند. علامه امینی (1320 1390 قمری) نیز در مواضع متعدد از کتاب الغدیر به مطالب ابن تیمیه پاسخ گفته است. نگارنده در این گفتار، روش شناسی امینی در پاسخ گویی به ابن تیمیه را بررسی می کند و در چند عنوان می آورد: بررسی صوری و نقد محتوایی. نقد محتوایی خود به چند مبحث تقسیم می شود: تفسیر (علوم قرآنی)، علوم حدیثی، تاریخ و سیره، کلام و فقه، نکات متفرقه. نگارنده، دوازده روش از کلمات امینی یافته و برای هر کدام نمونه هایی از کتاب الغدیر ارائه می کند.
  کلیدواژگان: منهاج السنه (کتاب)، نقد و بررسی، منهاج الکرامه (کتاب)، نقد و بررسی، ابن تیمیه حرانی، نقد و بررسی دیدگاه ها، الغدیر (کتاب)، روش شناسی نقد ابن تیمیه، امینی، عبدالحسین، روش های نقد ابن تیمیه
 • جاسم فلاح رزاق ترجمه: صالحه سکوت صفحه 47
  نویسنده، گفتار خود را بر دو کتاب علامه امینی: الغدیر و ثمرات الاسفار مبتنی کرده و در سه قسمت سامان داده است. بررسی متن حدیث در نظر علامه امینی، دلالت نص نزد علامه امینی، دلالت حدیث غدیر. در بخش اول؛ عواملی مطرح می شود مانند سازگاری اعتبار متن با جایگاه شخص مورد توصیف، رکیک بودن متن، رجوع به بیانات عالمان اهل تسنن برای بررسی روایات کتابهای سنی، کشف روایات عوارض با آن متن، خدشه در سند آن متن، جعل در احادیث تسنن. در بخش دوم، استفاده از لایه های پنهانی و مخالفت با عقل سلیم و نقل معتبر مطرح می شود. در بخش سوم به فهم صحابه، تابعان، مفسران، محدثان، شاعران دانشمند از حدیث غدیر، و دلالت های بلاغی این حدیث، که در بیان علامه امینی آمده، اشاره می کند.
  کلیدواژگان: امینی، عبدالحسین، روش شناسی بررسی حدیث، الغدیر(کتاب)، پژوهش های حدیثی، ثمرات الاسفار(کتاب)، پژوهش های حدیثی، نقد حدیث، شیوه ها، حدیث غدیر، دلالت
 • علامه امینی ترجمه: حسین علیزاده صفحه 69
  این گفتار، ترجمه مقدمه علامه عبدالحسین امینی بر کتاب تحف العقول نوشته ابن شعبه حرانی دانشور شیعی قرن چهارم است که به درخواست مصحع کتاب، استاد علی اکبر غفاری بر نخستین چاپ حروفی کتاب به سال 1376 قمری نوشته است. امینی این گفتار کوتاه را با ارزش عقل آغاز می کند و پیامبران و امامان علیه السلام را معادن عقل موهبتی الهی و احیاگر آن می داند. بر این اساس، کتاب تحف العقول را یکی از مهمترین منابع اخلاق می شمارد که مبتنی بر احیای عقل الهی انسان است. آنگاه تحقیق مرحوم غفاری را می ستاید و مزایای آن را بر می شمرد.
  کلیدواژگان: اخلاق، جایگاه عقل، پیامبران و امامان علیه السلام، احیای عقل، تحف العقول (کتاب)، توصیف، حرانی، ابن شعبه، آثار، دانشمندان شیعه، سده چهارم، غفاری، علی اکبر، تحقیق متون
 • بخش ویژه
 • آیت الله شیخ محمد رضا جعفری صفحه 78
  این گفتار که به زبان عربی است، تعلیقات و استدراکات آیت الله شیخ محمدرضا جعفری نجفی (1350ق / 1310 ش 1431 ق / 1389 ش) بر کتاب الغدیر نوشته. علامه عبدالحسین امینی (1320 ق 1370 ق) را در بر دارد. نویسنده در این گفتار، بخشی از پژوهش های خود درباره مطالب کتاب الغدیر را بر نسخه خود افزوده و پژوهشگران در پیگیری محتوای کتاب، یاری می رساند. این تعلیقات و استدراکات، برای نخستین بار، براساس نسخه اصلی مرحوم جعفری انتشار می یابد.
  کلیدواژگان: الغدیر(کتاب)، استدراک و تعلیق، امینی، عبدالحسین (1320، 1390 ق)، پژوهش ها، جعفری نجفی، محمدرضا(1350، 1431 ق)، پژوهش ها، ولایت و امامت، کتابهای مرجع
 • حسین مرعشی صفحه 106
  نگارنده در این گفتار که به زبان عربی است، دو قصیده غدیریه از دانشوران شیعیسده یازدهم هجری قمری آورده است: شیخ محمد مومن جزائری (متوفی 1102 قمری) و شیخمحمد جعفر قاضی (متوفی 1115 قمری). این دو قصیده، برای نخستین بار، براساس نسخه هایخطی و کمیاب منتشر می شود. نگارنده شرح حالهای این دو دانشور را به اختصار آورده است.
  کلیدواژگان: جزائری، محمد مومن (متوفی 1102 قمری)، قاضی، محمد جعفر (متوفی 1115 قمری)، دانشوران شیعی، قرن یازدهم، قصاید غدیریه، قرن یازدهم، ادبیات شیعه
 • حسن مجیدی، زینب شریفان صفحه 121
  از نخستین لحظات پس از رویداد مهم غدیر، سرودن شعر در مورد آن آغاز شد. این رویداد در صدها قطعه شعر انعکاس یافت که بخش مهمی از کتاب الغدیر علامه امینی، گزارش این تلاش مستمر ادبی در طول چندین قرن است. برخی از این شاعران، مسیحی بوده و هستند که شعر آنها اهمیت خاصی دارد. امینی چند تن از آنان را در ضمن شاعران غدیریه سرا شناسانده است. اما پس از نشر الغدیر و به ویژه پس از رحلت علامه امینی، گروه دیگری از شاعران مسیحی به خیل غدیریه سرایان پیوسته اند. نگارنده در این گفتار، احوال و اشعار چند تن از آنان را گزارش کرده است: پولس سلامه، عبدالمسیح انطاکی، جورج شکور، جوزف هاشم، سعید عقل.
  کلیدواژگان: غدیر خم، ادبیات عرب، غدیریه های شاعران مسیحی، سلامه، پولس، شعر غدیر، انطاکی، عبدالمسیح، شعر غدیر، شکور، جورج، شعرغدیر، هاشم، جوزف، شعرغدیر، عقل، سعید، شعرغدیر
 • اسناد و متون
 • محسن صادقی صفحه 137
  نگارنده در این گفتار، دو نکته نو یافته انتشار داده که در پژوهش های مربوط بهعلامه امینی به کار می آید: یادداشت هایی از استاد محقق سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی دراستدراک شهداء الفضیله نوشته علامه امینی، و اجازه روایی علامه امینی به دکتر حسین علیمحفوظ.
  کلیدواژگان: شهداء الفضیله (کتاب)، استدراک، طباطبایی یزدی، سید عبدالعزیز، یادداشت پژوهشی، امینی، عبدالحسین، اجازات روایی، محفوظ، حسین علی، اجازه روایی از علامه امینی
 • گزارش و معرفی
 • قیس بهجت العطار صفحه 144
  المقاصد العلیه فی المطالب السنیه، کتابی از علامه عبدالحسین امینی است در باب چهار آیه از قرآن، که به مباحث عالم دز، توحید، اسماء حسنای الهی و قیامت می پردازد.این کتاب، برای نخستین بار در سال 1391 شمسی به تحقیق سید محمد طباطبایی یزدی منتشر شده است. نگارنده این مقاله که به زبان عربی است پس از مروری کلی بر درونمایه کتاب، به بیان ویژگی های آن می پردازد، مانند: کاربرد شعر و ادبیات، زمینه سازی آن برای کتاب الغدیر، حواشی مفید، ادب و انصاف او در نقد دیدگاه ها. نگارنده مقاله، از خلال مطالب کتاب، نکاتی استخراج کرده، مانند دیدگاه امینی در باب احادیث عالم دز، گزارشی از کتابخانه شخصی امینی و نفایس آن، ویژگی های تحقیق متن.
  کلیدواژگان: المقاصد العلیه فی المطالب السنیه (کتاب)، نقد و بررسی، عالم دز، دیدگاه عبدالحسین امینی، امینی، عبدالحسین، پژوهش های قرآنی، امینی، عبدالحسین، نفایس کتابخانه، الغدیر (کتاب)، ارتباط با کتاب المقاصد العلیه، اخلاق نقد
 • حمید سلیم گندمی صفحه 162
  این گفتار، حدود 260 منبع درباره علامه امینی و آثار او را می نمایاند. این منابع شامل کتاب اعم از تک نگاشت یا بخشی از منابع، مقاله، پایان نامه، مدخل هایی از کتاب های مرجع از جمله دانشنامه ها و منابع غیر مکتوب است.در انتخاب مدخل ها برای معرفی، عواملی مد نظر بوده، از جمله قدمت، اعتبار، نوآوری، پژوهشی بودن. منابع معرفی شده در مورد علامه امینی، مکتبه الامام امیرالموءمنین علیه السلام در نجف که به دست او تاسیس شده و آثار مکتوب او سامان یافته، که در این مورد، منابع مربوط به کتاب الغدیر جایگاه ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: امینی، عبدالحسین، منبع شناسی، الغدیر(کتاب)، منبع شناسی، مکتبه الامام امیرالموءمنین علیه السلام (نجف)، منابع
 • موجز المقالات
 • مریم رضوی حق گو صفحه 193
|
 • Amir Tohidi, Mir Emad Sharif Page 15
  since the time when Ibn Teymeyeh Harrani wrote his Menhaj Al-Seneh replying to the book by Allameh Helli "Menhaj Al-kerama", the shitte scholar, a group of shitte scholars answered to Ibn Teymeyeh in a scientific way. Among them,Allameh Amini answered Ibn Teymeyeh in his book Al-Ghadir. In this article, the author reviews Amini's approach in answering Ibn Teymeyeh and divides that into two parts: structural-based and meaning-based review. His meaning-based review is devided into several parts: Quranic interpretation, tradition sciences, history and holy Prophet's life style, kilam and Islamic jurisprudence, other points. The author has found 12 approches in Aminis words and for each one he mentioned some examples from Al-Ghadir.
 • Jasim Fallah Razzagh, Translated Form Arabic To Persion:Salehe Sokot Page 47
  The author of this article classified his findings into three groups based on two books of Allameh Amini: "Al-Ghadir" and "Samarat AL-Asfar" reviewing the text of traditions in the view point of Allameh Amini, The results of the text in the view point of Allameh Amini, the results of tradition of Ghadir. In the first part the factors like the compatibility between the authenticity of the tradition and the position of the individual who is described by the tradition, the wording of the tradition regarding its politeness or impoliteness, refering to the speech of sunitte religious scholars to review traditions mentioned in sunnitte books have been reviewed; and forgery regarding sunnite traditions in the second part. The third part referred to the understanding of Sahabis, Tabean, Quran Interpretors, tradition narrators and elite poets of Ghadir tradition which are narratael by Allamah Amini.
 • Allameh Amini, Translated By: Hussein Alizadeh Page 69
  This article is a translation of an introduction by Allameh Amini on book "Tohaf Al_Ughol" by Ibn shobe Harrani, the 4th century shia scholar. This introduction has been written by the request of this book's editor, Ali Akbar Ghaffari, on the first publication of this book in year 1376. Amini started his words by "the importance of reason" and counted Prophets and Imams as the mines of logic and reason. Based on this, he counted this book as one of the most significant sources about morality which is based on reviving holy logic of people. Then he valued the research of Ghaffari and featured its benefits.
 • Ayatullah Sheikh Mohammadreza Jafari Page 78
  The present study includes commentries of Ayatullah sheikh Mohammadreza Jafari written on the book Al-Ghadir. The author added some of his findings about "Al_Ghadir" to his version of "Al-Ghadir" to assist rescarches to comprehend the book better. These commentries and complements have been published for the first time according to the original text of Jafari.
 • Hussein Marashi Page 106
  The author,in this article, which is in Arabic, mentioned two poems about Ghadir from shia scholars of the 11th in lunar calender century: Sheikh Mohammad Momen Jazaeri (d.1102 in lunar calender) and Sheikh Mohammad Jafar Ghazi (d.1115 in lunar calender). These two poets are Published for the first time based on the manuscript versions. The author has mentioned the biogrophy of these two scholars as well.
 • Dr. Hassan Majidi, Zeinab Sharifiyan Page 121
  From the very first moments after the Ghadir event, making poetries regarding it began.This event reflected in hundreds of poems which is reported in a significant part of Al-Ghadir Book by Allameh Amini. Some of these poets were christians. Amini introduced a few of them while introducing the poets who recited poems about Ghadir. After publication of Ghadir, and after the death of Allameh Amini, a group of other christion poems joined this trend of making poems about Al-Ghadir. In the present article, the biography of some of them has been gathered like: Poles Salamah, Abdul Masih Antaki, Jorge Shakoor Hashem,Saeed Aghl.
 • Mohsen Sadeghi Page 137
  In this study, the author aimed at introducing two new findings which are useful in these researches about Allameh Amini: one regards the notes of seyyed Abdul Aziz Tabatabaee Yazdi, the great researcher, about Istidrak Shohada Al-Fazilah by Allameh Amini and the other the permition of Allameh Amini given to Dr.Hussein Ali Mahfoz to narrate.
 • Gheis Attar Page 144
  "Al-Maghased Al-Aliyah fi Al-Matlab Al-Saniyah" is a book by Allameh Abdul Hussein Amini about four verses of holy Quran which deal with Zar world, the unity of God, The Great names of God, and The day of Doom. This book published for the first time in 1391 in solar calender by efforts of Seyyed Mohammad Tabatabaee Yazdi.The author of the present article, which was in Arabic, First generally review the gist of the book and then he deals with some details such as the use of poems and litrature, itsapplication for Al-Ghadir book, Mofid's comments, his politness and justice in evaluating varions ideas. The author has been inferred some points from the text like Amini's viow point about the traditions of Zar world, a report from personal library of Amini and the critical edition of the text.
 • Hamid Salim Ghandomi Page 162
  This study introduces 260 resource books about Allameh Amini and his works. These sources include books, or essays, thesis disertation, or some entries of source books like encyclopedias or non-written works. In choosing the entries, several criterion have been regarded like the longevity, authenticity, novelty, being research-based. This article has these sections: Maktabe Al-Emam Amirul Momenin in Najaf which was established by him, The articles which have been written regarding his works, among them Al-Ghadir enjoys a specied place.