فهرست مطالب

فرهنگ مردم - پیاپی 49-50 (بهار و تابستان 1393)
 • پیاپی 49-50 (بهار و تابستان 1393)
 • 238 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1393/05/10
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سخن سردبیر
  سیداحمد وکیلیان صفحه 3
 • آیین های ازدواج از منظر فرهنگ اسلامی
 • نکاح در فرهنگ اسلام
  شهرزاد دوستی صفحه 6
 • مروری بر انواع هدیه در ازدواج سنتی ایران
  علی آنی زاده صفحه 22
 • آیین های عروسی در اساطیر ایران
 • عروسی و آیین چای آن در شاهنامه
  رضا اعلاءبیگی صفحه 44
 • اولریش مارزلف و ریچارد فون لیوون
  ترجمه: شهروز مهاجر صفحه 56
 • آئین های بخت گشایی در حوض ماهی سعدی
  سوسن ره جو صفحه 60
 • بهیگ آوردن در بختیاری
  محمد حکیم آذر، عباس حیدری نوروزی صفحه 62
 • آیین های عروسی در جای جای ایران زمین
 • عروسی در سفرنامه ها
  عطیه عصارپور، مسیح آذرخش صفحه 81
 • عروسی در روستای اردیب
  لسان الحق طباطبایی صفحه 90
 • عروسی در دلیجان
  حسین صفری صفحه 102
 • مراسم عروسی در روستای فرنق
  بهروز فرنقی نژاد صفحه 113
 • عروسی از منظر ادبیات، موسیقی و هنر
 • واسونک
  سیدابوالقاسم فقیری صفحه 120
 • آواهای عروسی کردی
  ایرج برخوردار صفحه 147
 • چکه سماع (موسیقی در عروسی های سنتی مازندران)
  علیمراد خرمی صفحه 152
 • نگاهی به چند قباله قدیمی ازدواج
  مصطفی خلعتبری لیماکی صفحه 164
 • بازی خواستگاری
  صفحه 181
 • عروس و عروسی در امثال فارسی
  حسن ذوالفقاری صفحه 184
 • آیین های عروسی در دیگر اقوام
 • مناسک ازدواج نزد صابئین مندائی
  راضیه محب صفحه 194
 • مراسم ازدواج در شهر قندهار
  فرزانه ابراهیمی صفحه 209
 • عروسی در مظاهر طبیعت
 • عروسی قنات و تقدس باورهای آب و قنات در دلیجان
  سعید صفری صفحه 215
 • عروسی درخت
  حسین آزاده صفحه 218