فهرست مطالب

مدت - پیاپی 99 (خرداد و تیر 1393)
 • پیاپی 99 (خرداد و تیر 1393)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1393/06/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • دانشگاه تهران مهد علم و تمدن
  صفحه 2
 • گزارش ویژه خبری
 • چهارمین جشنواره بین المللی دانشگاه تهران برگزار شد
  صفحه 4
 • مراسم معارفه سرپرست دانشگاه تهران برگزار شد
  صفحه 6
 • گزارش خبری
 • مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه معرفی شد
  صفحه 8
 • اخبار علمی
  صفحه 10
 • مصاحبه
 • هشتامین سال تاسیس دانشگاه تهران در گفت و گو با دکتر نیلی احمد آبادی سرپرست دانشگاه
  صفحه 12
 • اخبار اداری
  صفحه 16
 • دیدگاه
 • سلسله مباحثی در روان شناسی موفقیت و مدیریت فردی و اجتماعی
  حسین خنیفر صفحه 18
 • مصاحبه
 • معاونت اداری و مالی، معاون جدید، تغییرات و اصلاحات
  صفحه 24
 • اخبار فرهنگی
  صفحه 30
 • موزه نسل ها
  صفحه 32
 • دانشگاه تهران در آینه مطبوعات
  صفحه 34
 • جداول
  صفحه 44
 • به یاد استاد
  صفحه 54