فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 418 (مهر 1393)
 • پیاپی 418 (مهر 1393)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/07/24
 • تعداد عناوین: 30
|
 • نمایشگاه های کشاورزی تجارت یا کمک به ارتقای کیفیت ها?
  صفحه 2
 • با تغییر کشت برخی محصولات در مصرف آب صرفه جویی می شود
  صفحه 5
 • جذب اعتبارات یارانه ای، موجب رونق تولید ماشین ها و ادوات کشاورزی شده است
  صفحه 7
 • کسری آب های زیرزمینی زنگ خطر را به صدا درآورده است!
  صفحه 13
 • ضرورت استفاه از عوامل مدیریتی برای ارتقای کارایی ترویج و آموزش کشاورزی
  رحمان امامی صفحه 14
 • وعده ها برای توسعه پایدار مکانیزاسیون تحقق می پذیرد
  صفحه 16
 • برای اعطای تسهیلات یارانه ای ضمن تعامل با وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی از تخصص های خود نیز بهره می گیرد
  صفحه 18
 • کلیه وظایف پراکنده بخش کشاورزی به وزرات جهاد کشاورزی واگذار شد
  صفحه 20
 • سر و سامان دادن به اوضاع دامداری ها حمایت های ویژه ای را می طلبد
  صفحه 22
 • هشدار: علل ضایعات غلات در برداشت
  صفحه 23
 • خارج شدن از رکود اقتصادی بازنگری ساختارهای بخش کشاورزی را می طلبد
  صفحه 24
 • نمایشگاه بین المللی تولید و پرورش دام Euro Tier 2014 / 20 الی 24 آبان ماه 1393
  صفحه 26
 • هزینه های تولید محصولات کشاورزی از درآمدهای مزرعه بیشتر شده است
  صفحه 27
 • هر مزرعه مکانیزه می تواند یک واحد تحقیقاتی باشد
  صفحه 28
 • امکانات طبیعی ایران، ضامن اشتغال متخصصان ایرانی و عامل تولید غذا برای صدها میلیون نفر
  صفحه 29
 • برای رفع رکود در بخش کشاورزی باید توسعه مکانیزاسیون را روان تر کنیم
  صفحه 30
 • عوامل خروج از رکود در بخش کشاورزی کدام ها هستند؟
  صفحه 32
 • سمپاش های کشاورزی می توانند بهره وری برداشت محصول در واحد سطح رقم را بزنند
  صفحه 32
 • مهمترین اقدامات و دستاوردهای بخش کشاور زی در یک سال اخیر همزمان با هفته دولت اعلام شد
  صفحه 34
 • آبیاری در مقیاس کوچک برای مناطق خشک
  مهندس نداسادات ابارشی صفحه 36
 • اخبار کشاورزی استان فارس
  صفحه 38
 • وضعیت کشاورزی و خورد و خوراک به روایت مطبوعات/ توهم نفتی و اقتصاد استراحتی
  صفحه 41
 • ساعات مفید کاری در ایران و جهان
  صفحه 44
 • شعور گیاهان و درختان
  مهندس خداکرم جلالی صفحه 46
 • با بهره گیری از آبیاری تحت فشار تا 60 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود
  گزارشی از: جمشید افقی صفحه 48
 • تربیت نیروی انسانی ماهر و کارد فنی برای بهره گیری از ماشین ها و ادوات، رمز توفیق و توسعه کشور است
  گزارشی از: جمشید مستوفی صفحه 53
 • تولید کنندگان غیرمجاز و زیرزمینی آفت صنعت نخ ها و طناب های کشاورزی هستند
  گزارشی از: جمشید مستوفی صفحه 58
 • فرآوری کرم خاکی باید با نظارت بخش دولتی ذی ربط صورت گیرد
  صفحه 60
 • نقدینگی اندک گلخانه داران و کشاورزان، سرعت توسعه صنعت نشاکاری را می گیرد
  گزارشی از: جمشید مستوفی صفحه 62
 • حفظ کیفیت و کاهش قیمت رمز توفیق شرکت آریا صنعت اسرار است
  گزارشی از: جمشید مستوفی صفحه 63