فهرست مطالب

چاپ و تبلیغات - پیاپی 64 (مهر 1393)
 • پیاپی 64 (مهر 1393)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/08/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ایده های خلاق تبلیغاتی
  صفحه 4
 • تاثیر تبلیغات
  صفحه 10
 • ساخت تبلیغات موثرتر
  صفحه 14
 • تبلیغ در طول زمان رکود اقتصادی
  صفحه 16
 • معرفی کتاب
  صفحه 21
 • 3 استراتژی برای افزایش فروش
  صفحه 22
 • 8 اصل برای نوشتن آگهی موثرتر
  صفحه 24
 • مبانی رسانه چاپ
  صفحه 30
 • فرم بندی دیجیتالی
  صفحه 36
 • ترفندهای فتوشاپ
  صفحه 42
 • نمایشگاه های جهان
  صفحه 46
 • گزارش
  صفحه 48
 • اخبار
  صفحه 50