فهرست مطالب

 • پیاپی 42 (بهار 1393)
 • ویژة پژوهش های رضوی
 • تاریخ انتشار: 1393/03/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 5
 • مقالات
 • مجید میلانی صفحه 12
  معنای عبارت «ادنی المعرفه» که در حدیث امام رضا(ع) در باب توحید به کار رفته، موضوع اصلی این مقاله است. نویسنده، معنای «کمترین حد معرفت» را در برابر این عبارت نمی پذیرد و به جای آن، «حق المعرفه» و «حد المعرفه» را پیشنهاد می کند. به نظر وی ترجمه مورد نقد، به دلیل کلام محمد غزالی در کتاب احیاء العلوم مطرح شده است. لذا در بررسی خود، ابتدا اصل کلام غزالی را طرح می کند، و نقد آن را از کلام میرزا حبیب الله خویی می آورد. آنگاه معنای «ادنی» را در لغت، قرآن، حدیث و کلام محدثان از جمله میرزا مهدی اصفهانی پی می گیرد؛ سپس با طرح نکاتی در باب فطری و موهبتی بودن توحید، به مدعای خود می پردازد.
  کلیدواژگان: توحید - کلام امام رضا(ع)، ادنی المعرفه - معنا و مفهوم، غزالی، محمد - نقد و بررسی دیدگاه توحیدی، خویی، حبیب الله - دیدگاه توحیدی، احیاء العلوم (کتاب) - نقد و بررسی، توحید فطری، اصفهانی، مهدی - دیدگاه توحیدی
 • محسن احتشامی نیا، عبدالله غلامی صفحه 39
  روایات تفسیری امام رضا(ع) به دلیل شراطی خاص سیاسی و علمی زمان خود، از اهمیت خاصی برخوردار است، به گونه ای که می توانیم بر آن به مکتب تفسیری امام رضا(ع) اطلاق نماییم؛ زیرا ایشان در دوران سکونت در مرو تا حدودی آزادانه و تقریبا بدون تقیه به نشر معارف اسلامی می پرداخت؛ نویسندگان به بررسی روش تفسیر امام رضا(ع) در مکتب تفسیری ایشان پرداخته و روش های گوناگون امام را در تفسیر قرآن بیان کرده اند. امام(ع) در همه روش های تفسیری قرآن، از روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده کرده است. در پایان به مباحث علوم قرآن از نگاه امام رضا7 نیز اشاره شده است.
  کلیدواژگان: امام رضا(ع)، قرآن، مکتب تفسیری امام رضا(ع)، روایات تفسیری، روش های تفسیری
 • بخش ویژه
 • دیوید واسواشتاین ترجمه: مینا اسکویی صفحه 67
  نویسنده، مجالس مناظره امام رضا(ع) را بر اساس شخصیت حاکم(مامون)، ویژگی های مجالس و موضوعهای مورد بحث تحلیل می کند و گزارشی مختصر از چند مجلس می آورد. نگاه تطبیقی نویسنده به نتایجی مبتکرانه رسیده است.
  کلیدواژگان: امام رضا(ع) - مناظرات، مامون عباسی، مجالس امام رضا(ع)، ویژگی ها، مناظرات امام رضا(ع)، مکالمه تطبیقی
 • محسن قمرزاده، مجید کرباس فروشان صفحه 84
  نوشتار حاضر به ترجمه و نقد مقاله (علی الرضا) به قلم ویلفرد فردیناند مادلونگ خاورشناس مشهور اختصاص دارد. نگارنده مقاله نقد، پس از معرفی نویسنده و آثار ترجمه شده از او به معرفی دانشنامه ایرانیکا پرداخته شده است. سپس به ترجمه مقاله اقدام نموده و به نقد و ارزیابی مقاله در دو بعد کلی و جزئی سامان یافته است.
  کلیدواژگان: امام رضا(ع)، مادلونگ، دانشنامه ایرانیکا، خاورشناسان
 • گزارش و معرفی
 • زهره اخوان مقدم صفحه 113
  جنبه های برجسته و آموزه های نورافشان در متون و اخبار رسیده از امام رضا(ع)، با وجود پژوهش های پرشمار، همواره نکاویده های فراوان دارد. در این مقاله، سه مجموعه معرفی می شود که هر کدام دربرگیرنده ده ها نوشتار و مقاله با ارزش علمی بوده و به صورت کتاب، چاپ شده است. اول و دوم دو جلد مجموعه با نام «ابعاد و شخصیت و زندگی حضرت رضا(ع)» که در کل مشتمل بر 25 نوشته است. سومین مجموعه مقاله کتابی ست با عنوان «جستاری در ادعیه رضویه» که در یک جلد چاپ شده و شامل 25 مقاله می باشد. معرفی مختصری از هر پژوهش در ادامه خواهد آمد. غالبا مقالات و تحقیق هائی که در قالب همایش ها ارائه می شوند، کمتر مورد توجه قرار گرفته و اطلاع رسانی درستی در مورد آنها صورت نمی گیرد، و سایت های معروفی که مقالات را نمایه می کنند نیز به اینگونه مجموعه ها توجه ندارند، لذا هدف از این گزارش، اطلاع رسانی به جامعه علمی کشور است تا از وجود چنین پژوهش هایی بی خبر نمانند. اگر چه گاه نکات مثبت و یا منفی تحقیق ها مطرح شده، ولی نگارنده به هیچ روی، رویکرد تحلیل، تمجید، و یا نقد نداشته است.
  کلیدواژگان: امام رضا(ع)، امامیه، امامت، زیارت، دعا، توسل، صلوات، اخلاق
 • فاطمه یزدان پناه، راضیه سلیمانی صفحه 145
  پایان نامه ها، از منابع مهم اطلاعاتی و پژوهشی به شمار می روند که در نسخه های محدود تولید می شوند و باید در پژوهش های بعدی از آنها استفاده شود. نویسندگان در این گفتار، 97 پایان نامه را شناسانده اند که در حوزه های علمیه ایران در مورد امام رضا(ع) نوشته شده است. بیشتر اینان همراه با چکیده عرضه شده اند. براساس این گفتار، بیشترین موضوعی که در پایان نامه ها بررسی شده، سیره اخلافی – سیاسی امام رضا(ع) است، که 39 عنوان (نزدیک به چهل درصد) را به خود اختصاص داده، و کمترین عدد، از آن موضوعهای حدیث و جلوه های تربیتی است که هر کدام 2 پایان نامه بدان پرداخته اند.
  کلیدواژگان: پایان نامه، پژوهش های رضوی - پایان نامه ها، حوزه های علمیه - پژوهش ها
 • اسناد و متون
 • سید نعمه الله جزایری، عبدالحسین طالعی صفحه 167
  این گفتار، شرحی است کوتاه بر خطبه امام رضا(ع) در وصف مقام امامت، که از کتاب چاپ نشده لوامع الانوار فی شرح عیون اخبار الرضا(ع) نوشته سید نعمت الله جزایری نقل شده است.
  کلیدواژگان: امامت، بیان امام رضا(ع)، عیون اخبار الرضا(ع)(کتاب)، لوامع الانوار فی شرح عیون اخبار الرضا(ع) (کتاب)، جزایری، سید نعمت الله
 • حسین متقی ترجمه: ناشناس (سده 7، 8) صفحه 175
  این گفتار، ترجمه ای است کهن، متعلق به دوره تیموریان، سده 7 یا 8 هجری، از رساله شرایع الدین که امام رضا(ع) در پاسخ به مامون بیان فرمود. اصل رساله در منابع حدیثی شیعی آمده و ترجمه به صورت نسخه خطی در کتابخانه ملی انگلستان بوده که برای نخستین بار منتشر می شود.
  کلیدواژه ها: امام رضا(ع)، شرایع الدین، فقه شیعه امامیه، نسخ خطی، کتابخانه ملی انگلستان، تیموریان.
 • چکیده
 • ترجمه: تحسین بدری صفحه 194
|
 • Majid Milani Page 12
  the present study deals with the meaning of the expression “Adna Al-Marefa” which has been mentioned in the sayings of Imam Riza regarding the Unity of God.the author of this research do not accept this translation “the lowest level of gnosis” for this expression and suggests “Haq Al-Marefa” and “Hadd Al-Marefa” instead. According to the author, the translation “Adna AL-Marefa” has been given due to the remarks of Muhammad Ghazali in his book Ahya Al- Oloum; the reacher of the present study first mentioned the original remark of Ghazali along with its review by MirzaHabibullahKhouei. Then, he scrutinizes the meaning of Adna in Quran, Hadith and the sayings of tradition narrators such as mirza Mehdi Esfahani; then by reminding the inborn-nature of the belief in the Unity of God supports his translation.
 • Mohsen Ehteshaminiya, Abdullah Gholami Page 39
  the traditions from Imam Riza regarding interpreting Quran are of a highly significant importance due to the special political and academic time of his era; this uniqueness of his interpretation can lead us to call it the school of imam Riza. His settlement in Marv could give him the chance of spreading the Islamic knowledge openly. The researchers studied Imam Riza’s method in interpreting Quran and introduced his various ways of interpretation. Imamused the method of interpreting Quran with Quran in all his interpretations. At the end, a brief look has been given to the Quranic sciences from Imam Riza’s view point.
 • David J. Wasserestein, Translator: Mina Oskouei Page 67
  the author mentioned the majalis of imam Riza’s debates according to the character of Hakim (Ma’moon), the features of the courts, and the subjects of the debates. He reported briefly on some of these Majalis. The comparative look of the author to these majalis provides him with creative results.
 • Mohsen Ghamarzade, Majid Karbas Foroshan Page 84
  the present article deals with translating and reviewing the article “Ali AL-Reza” by Madelung, the famous orientalist. The researcher first introduced Madelung and his works. Then Encyclopædia Iranica has been introduced. Then the article has been translated and reviewed in general aspects and in details.
 • Zohre Akhavan Moghaddam Page 113
  the great aspects of the content and teachings received from Imam Riza, though they had been the subject of lots of researches, have still not fully studied. The present study introduces three collections; each one contains tens of academic writings and articles. The first and second collection " the character and life of imam Riza" includes 25 articles. The third collection is a book called "a review on Imam Riza's supplications" published in a volume, contains 25 articles. In the following, a brief introduction of each article has been given. Generally, those articles which are in the form of conferences are less noticed. Those sites which are indexing articles do not notice to them as well. Therefore, the aim of this article is to inform academic community of the presence of these studies. Though, the pros and cons of these researches has been introduced, the author does not take any stand in terms of supporting or criticizing them.
 • Fatemeh Yazdanpanah, Raziyeh Soleimani Page 145
  thesis dissertations are regarded as the most important resources of information and research which are in limited number of publication and they should be used for later studies and researches. The authors introduced 97 thesis dissertation which have been written in Houza of Iran about Imam Riza. Most of the introduced dissertations have an abstract.
 • Seyyed Nematullah Jazayeri, Abdul, Hussein Taleee Page 167
  the present study is a brief explanation on the sermon of imam Riza, describing the Imamat position, which is quoted from the unpublished book of Lavame Al-Anwar, fi Sharh Oyoun Akhbar Al- Riza by Seyyed Nematullah Jazayeri.
 • Translator: Anonymous (, Century), Husain Mottaqi Page 175
  this article is an old translation belonged to Teymorids's time, in 7 or 8 century, from Risaleh Sharaye Al -Din, which Imam Riza (p.b.u.h.) stated in reply to Mamoon. The original Risaleh had been included in Shia tradition's source books, and the translation was a manuscript, kept in national library of England which is going to be published for the first time.