فهرست مطالب

چاپ و تبلیغات - پیاپی 65 (آبان 1393)
 • پیاپی 65 (آبان 1393)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/09/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • ایده های خلاق تبلیغاتی
  صفحه 4
 • تبلیغات و بازاریابی مستقیم
  صفحه 8
 • تبلیغ در طول زمان رکود اقتصادی
  صفحه 12
 • 10 راه مطمئن برای افزایش فروش
  صفحه 18
 • مبانی رسانه چاپ
  صفحه 24
 • فرم بندی دیجیتالی
  صفحه 28
 • ترفندهای فتوشاپ
  صفحه 34
 • نمایشگاه های جهان
  صفحه 40
 • گزارش
 • پای صحبت همکاران
  صفحه 42
 • چاپ نیما
  صفحه 44
 • شایان گرافیک
  صفحه 46
 • همایش مجتمع کانون های تبلیغاتی استان مازندران
  صفحه 48
 • کانون تبلیغاتی کاچ
  صفحه 52
 • کانون تبلیغاتی دیتا
  صفحه 54
 • مجتمع چاپ خجستگان
  صفحه 56