فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 47 (اسفند 1393)
 • پیاپی 47 (اسفند 1393)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/01/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اخبار
  صفحه 1
 • از گوشه و کنار دنیا
  صفحه 5
 • اثر لجن فاضلاب و زئولیت بر علمکرد و کیفیت برگ کنگر فرنگی (Cynara scolymus L)
  ندا ابوالحسنی، عظیم قاسم نژاد، مجتبی بارانی مطلق صفحه 6
 • تاثیر سود سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر رشد و نمو کلزا
  پیمان عباس زاده دهجی، هادی اسدی رحمانی، کاظم خاوازی، علی اشرف سلطانی طولارود، عبدالرضا اخگر، مهتاب امیدواری صفحه 8
 • حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقی مانده علف کش ها
  هادی مهدی خانی، ابراهیم ایزدی دربندی صفحه 11
 • مقایسه تاثیر اسید سولفوریک بر خصوصیات کیفی خاک و رشد گیاه سویا
  محمد پسندیده، پرویز مهاجر میلانی، علی اکبر عزیزی زهان صفحه 15
 • تغذیه متعادل سدی محکم در برابر حمله آفات
  بابک سلیم زاده، حسین کیشانی، فرهاد داودی فرد، ساسان جمشیدیان صفحه 25
 • سوپرجاذب ها
  تهیه و تنظیم: راحله عباس تاش، کامران یزدان پناه صفحه 26
 • پژمردگی فوزاریومی محصولات کشاورزی
  ترجمه: مسعود ذاکر صفحه 28
 • تحلیلی بر وضعیت کشاورزی جزیره قشم
  فرشته کیانی نژاد، افشین دانه کار، افشین مرادی صفحه 30
 • مدیریت روستایی با تاکید بر مدیریت نوین روستایی
  مونا تمیمی صفحه 32
 • ارزیابی تاثیر هورمون اکسین و جیبرلین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای
  محمدصادق کشاورزی، برمک جعفری حقیقی، علی رضا باقری صفحه 35
 • بررسی رابطه بین رشد، اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران
  مجتبی مجاوریان، امیر منصور طهرانچیان، زینب پورسفر صفحه 37
 • جدول
  صفحه 39