فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 48 (اردیبهشت و خرداد 1394)
 • پیاپی 48 (اردیبهشت و خرداد 1394)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/03/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اخبار کشاورزی
  صفحه 1
 • اخبار تعاون روستایی
  صفحه 4
 • محیط زیست
  مهناز اسفندیاری، مریم امیدی نجف آبادی صفحه 6
 • تاثیر غلظت و زمان محلول پاشی فنیل فتالامات اسید (سینرژیست اکسین) بر عملکرد گوجه فرنگی، خیار، بادنجان و کلم پیچ در شرایط مزرعه ای
  رقیه جوانپور، سیدضیاء نصرتی، میثم نژادصاحبی صفحه 8
 • اثر آلودگی کادمیم خاک بر شاخص های رشد اسفناج و تربچه
  فرناز آزادی، علی کسرائیان، نجفعلی کریمیان صفحه 10
 • ارزیابی مخاطرات حشره کش ها و کنه کش های مورد استفاده در کشور
  محمدکاظم رمضانی، احمد حیدری صفحه 12
 • اثر دو آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات
  محمود قاسم نژاد، علی مومن پور، علیرضا عبدالله پور، علیرضا شیخ اشکوری صفحه 16
 • آنالیز پروتئوم برگ پرچم گندم در پاسخ به تنش خشکی
  محمدرضا عظیمی، سیدقاسم سالکده صفحه 23
 • مقایسه عملکرد حال حاضر شبکه آبیاری و زهکشی ورامین با سناریوی شب خاموشی
  میناسادات سیدجواد، محمود مشعل صفحه 26
 • مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد چغندر قند در شرایط پتانسیل و محدودیت نیتروژن
  رضا دیهیم فرد، مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی صفحه 28
 • به کارگیری علف های هرز با رویکرد امنیت غذایی
  الهام مدیری، احسان مدیری صفحه 32
 • اثر مدیریت تغذیه ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی
  پرویز رضوانی مقدم، علی اصغر محمدآبادی، حمیدرضا فلاحی، مهسا اقحوانی شجری صفحه 33
 • اثرات گوگرد در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی
  شیما غفوری رز صفحه 35
 • اثر شوری و روش های مدیریت آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی در آبیاری قطره ای زیرسطحی
  مسعود نوشادی، رضا شهرکی مهاجر صفحه 36