فهرست مطالب

همشهری سرزمین من - پیاپی 69 (امرداد 1394)
 • پیاپی 69 (امرداد 1394)
 • 116 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/05/02
 • تعداد عناوین: 26
|
 • اول دفتر
  مهدی تمیزی صفحه 3
 • سرمقاله
 • تخریب گران، تروریست های میراث و طبیعت
  رضا مختاری صفحه 4
 • بازتاب و نامه های شما
 • سفرهای تابستانی
  صفحه 6
 • عکس های شما
 • مسابقه و کارگاه عکس خوانندگان
  صفحه 8
 • بخش انگلیسی
 • بخش انگلیسی
  ترجمه: سعیدپوررضا صفحه 11
 • عکس های شما
 • تصویر ایران زمین
  صفحه 14
 • خبرها: باستان شناسی
 • شوش جهانی شد
  کامیار عبدی صفحه 20
 • خبرها: تاریخ
 • وداع با شهریار
  شهرام زارع صفحه 22
 • طبیعت
 • حیات وحش تهران
  آمنه هراتیان صفحه 24
 • تاریخ
 • تهران؛ روز کودتا
  فرزانه ابراهیم زاده صفحه 30
 • حیات وحش
 • کلاغ، پر
  عباس عاشوری صفحه 44
 • ایران فرهنگی
 • یورش داعش به ایران باستان
  کامیار عبدی صفحه 52
 • ماجراجویی
 • یخ نوردی در تابستان
  افشین یوسفی صفحه 62
 • نگارخانه
 • نقش ایرانی در نقاشی جهانی
  نسیبه فضل الهی صفحه 68
 • میراث، دوربین، حرکت
 • عاشقانه در رشت
  ایثار قنواتی صفحه 74
 • کارگاه عکاسی
 • قسمت پنجم: ترکیب بندی عکس
  جو پراس ترجمه: فرید ثانی صفحه 80
 • راهنمای سفر
 • شکم گردی: خورش نیمه تابستان
  لیلا بفروزفر صفحه 88
 • روستاگردی: توی ییلاقات گیلان
  عباس راییجی صفحه 90
 • میراث: مسجد کهن
  خدیجه صادقی زاده صفحه 92
 • میراث: در گود جهانی
  سام شرف زاده صفحه 94
 • میراث: نگارستان پر داستان
  نگار شهیددخت صفحه 96
 • طبیعت: کوهستان سحرآمیز
  رضا یوسفی صفحه 98
 • طبیعت: ماجراجویی در هراز
  هانیه گوهری پور صفحه 100
 • طبیعت: سفر خطیر
  محمدعلی معمارصادقی صفحه 102
 • آخر هفته: ارفع ده
  مجید ابراهیمی صفحه 104
 • محصولات فرهنگی
  طاهره رحیمی صفحه 106