فهرست مطالب

هنر معماری - پیاپی 37 (تابستان 1394)
 • پیاپی 37 (تابستان 1394)
 • 208 صفحه، بهای روی جلد: 180,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/06/15
 • تعداد عناوین: 26
|
 • معماری
 • لزوم تحول در معماری معاصر ایران
  فرزانه احسانی موید صفحه 2
  طراحی و معماری داخلیمصاحبه ی اختصاصی فرزانه احسانی موید از دفتر هنر معماری با مایکل لیو، مدیر تیم طراحی داخلی میلیمتر (Interior Design Millimeter) ص 164فولد فور فان (دفتر کار اصلی میلیمتر)، 2011 168خانه ای در شاتین، 2013 172خانه ی TKO (متروسیتی)، 2012 180خانه ی دیسکاوری بی، 2010 186خانه ای در سای کونگ، 2014 190خانه ی رزونانس/طراحی از شرکت کویچی کیمورا / FORM، مصاحبه، ترجمه و تالیف از علیرضا امیرذهنی 198
 • یادگار های معماری پارسیان / ویژگی های شهرها و روستاهای گذشته و ابنیه ی عامیانه ی ایران
  جمشید فراست صفحه 4
 • اولین کنگره ی بین المللی معماری جهان، اصفهان، 1349، سخنرانی مارتا نیکولسکو و سکانیو دامیان
  صفحه 8
 • معماری فضاهای مسکونی ایران در 10 سال اخیر / گفت و گویی با بیژن شافعی + معرفی برخی آثار
  صفحه 10
 • گفت و گویی با دفتر معماری آینه: عاطفه کرباسی، علی دهقانی و علی سلطانی + معرفی برخی آثار
  صفحه 20
 • گفت و گویی با محمدرضا قدوسی + معرفی برخی آثار
  صفحه 32
 • گفت و گویی با سارا کلانتری و رضا صیادیان (گروه معماری تداوم پویا) + معرفی برخی آثار
  صفحه 44
 • گفت وگویی با امیرحسین طاهری + معرفی برخی آثار
  صفحه 54
 • گفت و گویی با امیرحسین تبریزی + معرفی برخی آثار
  صفحه 64
 • گفت و گویی با گروه معماری واو (VAV Studio) + معرفی برخی آثار
  صفحه 80
 • الهام گرامی زاده نایینی و احسان حسینی (دفتر فرآیند منطقی در طراحی داخلی) + معرفی برخی آثار
  صفحه 92
 • منتخبی از معماری فضاهای مسکونی ایران در 10 سال اخیر / خانه ی افشاریان، معماری از رنا دیزاین (رضا نجفیان)، کرمانشاه، 1392
  صفحه 100
 • خانه ای به یاد رستم، معماری از سهراب رفعت، کردان، کرج، 1393
  صفحه 108
 • ویلای کبوترخان، معماری از علیرضا قزل ایاغ، کرمان، 1392
  صفحه 116
 • ویلای شخصی در شهرک خانه، طراحی، نظارت و اجرا: دفتر معماری ماکان رحمانیان، کرج (دهکده)، شهرک خانه، 1392
  صفحه 120
 • ویلایی در محمدشهر، طراحی، نظارت و اجرا: دفتر معماری ماکان رحمانیان، محمدشهر، کرج، 1388
  صفحه 130
 • ساختمان مسکونی سیپان، معماری از شرکت طرح و ساخت ری را (عباس ریاحی فرد، فری ناز رضوی نیکو)، تهران، 1393
  صفحه 138
 • ساختمان مسکونی الهیه، معماری از شرکت طرح و ساخت ری را (عباس ریاحی فرد، فری ناز رضوی نیکو)، تهران، 1390
  صفحه 148
 • کوشک آبسرد، معماری از حمیدرضا فضل الهی، پویا خزائلی پارسا، دماوند، 1393
  صفحه 154
 • طراحی و معماری داخلی
 • مصاحبه ی اختصاصی فرزانه احسانی موید از دفتر هنر معماری با مایکل لیو، مدیر تیم طراحی داخلی میلیمتر (Interior Design Millimeter)
  صفحه 164
 • فولد فور فان (دفتر کار اصلی میلیمتر)، 2011
  صفحه 168
 • خانه ای در شاتین، 2013
  صفحه 172
 • خانه ی TKO (متروسیتی)، 2012
  صفحه 180
 • خانه ی دیسکاوری بی، 2010
  صفحه 186
 • خانه ای در سای کونگ، 2014
  صفحه 190
 • خانه ی رزونانس/طراحی از شرکت کویچی کیمورا
  ترجمه: علیرضا امیرذهنی صفحه 198