آرشیو سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۹۰، شماره ۱۳۷۷
دانشگاه
۱۳

نمی توان روی امضای متناقض حساب باز کرد

علی عباسپور تهرانی

در مورد نامه نمایندگان مجلس در حمایت از وزیر علوم باید گفت که این نامه به نوعی در واکنش به انتقادات وزیر علوم از سوی برخی نمایندگان بود که به شکلی متناقض بود. در مجلس در برخی نامه ها از نمایندگان مجلس خواسته می شود که آن نامه را امضا کنند و چون امضا بلافاصله می خواهد انجام شود، بنابراین نمایندگان نیز فرصت فکرکردن پیدا نمی کنند و به این جهت که تصور می کنند بحث خاصی هم نیست بنابراین نامه، طرح یا پیشنهادی را امضا می کنند که این می تواند شامل نامه استیضاح یا حمایت باشد.

نمایندگان وقتی می خواهند رای دهند و این رای به تصویب یک قانون یا به یک حرکت منجر شود، آن موقع واقعا فکر می کنند، طرح های بسیاری هستند که وقتی مطرح می شوند خیلی از نمایندگان امضا کرده اند. چون ممکن است فرصت مطالعه اش را نداشته باشند. اما وقتی در صحن می خواهد برای این طرح رای گیری شود، دقت می کنند و ممکن است همان افرادی که امضا کرده اند، رای ندهند. از یک سو برای یک وزیر بحث استیضاح مطرح می شود و از سوی دیگر، نامه حمایت نمایندگان از او تهیه می شود. وقتی حرکت های متضاد در یک زمینه دیده می شود، نمی توان روی آنها حساب خاصی بازکرد و نتیجه نهایی را باید در صحن مجلس و پس از مشورت دقیق با نمایندگان ملاحظه کرد.

در برخی موارد نسبت به عملکرد دکتر دانشجو، وزیر علوم اشکالاتی وارد است اما به نظر می رسد، وزیر علوم با دقت نظر و دقت در مدیریت به مناسب سازی روند آموزش عالی در کشور اقدام می کند. مهم ترین اقدام در این زمینه نیز این است که بتواند استقلال وزارت علوم را حفظ کند. در صورتی که وزیر علوم بتواند به طور مستقل تصمیم گیری کند و وزارت علوم را به طور مستقل اداره کند، آنگاه اعتقاد داریم که وزارت علوم به نحو مطلوب اداره می شود. این توصیه ای بوده که در ابتدای وزارت دکتر دانشجو به وی اعلام شد.

* رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی