آرشیو دو‌شنبه ۱۹ امرداد ۱۳۹۴، شماره ۵۹۹۸
اجتماعی
۴
گزارش خبری

رای مشروط سازمان جنگل ها به طرح تنفس جنگل ها

رئیس سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیز داری کشور در گفت و گو با روزنامه ایران از پذیرش مشروط طرح تنفس سخن به میان آورد. پیشتر «محمد درویش» معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در گفت و گو با خبرنگار ما از مخالفت بخشی از سازمان جنگل ها با طرح تنفس خبر داده بود.

این طرح به دنبال آن است که با توقف هرگونه بهره برداری از جنگل های شمال، یک فرصت 5 یا 10 ساله را برای احیای جنگل های هیرکانی شمال بدهد. در حالی که «جلالی» رئیس سازمان جنگل ها از توقف 5 ساله بهره برداری آن هم با شرط و شروط سخن به میان می آورد. «معصومه ابتکار» رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پیشتر از توقف 10 ساله آن خبر داده بود. «خدا کرم جلالی» اعتقاد دارد اگر با اجرای طرح تنفس ساختاری که وجود دارد از بین برود، جنگل ها به تاراج می رود. او می گوید: «به شرط و شروط ها با طرح تنفس موافق هستیم.» به گفته او در اجرای این طرح باید خسارت تمام کسانی که امروز از جنگل بهره برداری می کنند به تعداد سال های توقف پرداخت شود.

او می گوید: پیشتر هم طرح هایی در جنگل ها اجرا شده و به بهره برداران قول داده شد که خسارت آنها پرداخت شود اما حتی یک ریال هم پرداخت نشد. او همچنین می گوید باید تضمین شود برای صنایعی که از چوب جنگل برداشت می کنند، چوب وارد شود. او اعتقاد دارد سازمان جنگل ها در چند دهه گذشته با ساختار موجود توانسته است حفاظت مطلوبی از جنگل ها داشته باشد.

این درحالی است که هم بدنه مردمی فعال در حوزه جنگل ها و هم بدنه کارشناسی منابع طبیعی اعتقاد دارد سازمان جنگل ها هرگز نتوانسته است در قد و قامت مطلوب برای دفاع از جنگل ها بربیاید.

همچنین افکارعمومی می گویند وقتی سازمان جنگل ها نمی تواند جلوی ساخت یک سد مثل «شفارود» را که همه بررسی ها نشان می دهد هیچ لزومی برای ساخت وجود ندارد، بگیرد چگونه مدعی است با ساختار موجود توانسته حفاظتی اصولی را از جنگل ها داشته باشد!