آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۳۸
سیاست
۳

سیاست خارجی و نهادهای عالیرتبه نظام

هیچ زمانی در طول 4 دهه بعد از پیروزی انقلاب تاکنون تا این اندازه به منافع ملی کشور از سوی برخی کارشناسان و تریبون داران منتقد دولت بی توجهی وجود نداشته است. اگر در گذشته برخی مسائل حساس مربوط به امنیت کشور به صورت محرمانه یا در قالب نامه های خصوصی مطرح می شد و باز هم تحمل نمی شد، امروز شاهد هستیم صحبت هایی برخلاف منافع ملی و امنیت کشور از تریبون های رسمی و از سوی برخی افراد مسوول و غیرمسوول بر زبان می آید. اتفاقی که درمورد ماجرای شهدای منا و توافقنامه با عربستان، یکشنبه شب در تلویزیون رخ داد هم از این جنس موارد است.

نباید فراموش کرد که هیچ تصمیم مهمی در حوزه سیاست خارجی گرفته نمی شود، مگر اینکه نهادهای عالیرتبه نظام و فراتر از قوه مجریه و دولت هم در جریان باشند. به این دلیل که چه در قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه، بخش عمده و مهمی از سیاست خارجی باید از طرف نهادهای عالیرتبه نظام، رهبری و راهبری شود.

در مورد مسائلی همچون حج نیز با توجه به شرایط موجود در منطقه و رابطه ما با عربستان و خصوصا با توجه به اینکه ساختار سازمان حج و زیارت به گونه ای است که نماینده رهبری در این سازمان اشراف کاملی دارد، قطعا ادعاهای مطرح شده در این زمینه نمی تواند در حد تصمیم گیری وزارت خارجه باشد و اگر تصمیم گیری هم شده مسلما فراتر از اختیارات دولت بوده است. بنابر این به نظر می رسد شرایط به گونه ای پیش رفته که برای تضعیف دولت هر گفتار و سخنی مشروع شمرده می شود و همین قدر که برخی به دولت انتقاد کنند، در حاشیه امن قرار می گیرند تا هر سخنی را به زبان بیاورند؛ حتی اگر برای نظام و انسجام آن سمی مهلک تلقی شود.