آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
اقتصاد
۴

طفره فنی آقای وزیر

شرق: دیروز محمد شریعتمداری در حالی برای حذف دهک های بالای درآمدی از خود سلب مسئولیت کرد که طبق تصویب نامه هیئت دولت وظیفه حذف دهک های پردرآمد از لیست یارانه بگیران بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است.محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خانه ملت، درباره حذف دهک های بالای درآمدی از دریافت یارانه، گفت: آیین نامه اجرائی حذف دهک های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب شده و به زودی ابلاغ و اجرا می شود.شریعتمداری با بیان اینکه کارگروهی برای حذف دهک های بالای درآمدی با مسئولیت سازمان برنامه وبودجه تشکیل شده است، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور در این کارگروه عضو هستند که با همکاری سازمان و وزارتخانه ها آیین نامه اجرائی می شود.در شرایطی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید وظیفه حذف دهک ها با سازمان برنامه است که تصویب نامه شماره 56697 هیئت وزیران مورخ 19 تیر 1398 در ماده 6 تاکید می کند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت کشور (استانداران) در دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه می کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند.بنابراین بر اساس این تصویب نامه نه تنها وظیفه مستقیم شناسایی پردرآمدها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده بلکه مهلت این وزارتخانه برای آیین نامه مزبور نیز یک هفته دیگر به اتمام می رسد و این در حالی است که هنوز آیین نامه تکلیف حذف پردرآمدها آماده و ابلاغ نشده است.در تصویب نامه مزبور آورده شده است که سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حذف یارانه خانوارهای اعلامی در اولین نوبت اقدام کند.خانوارهای حذف شده هم می توانند برای اعتراض درخصوص یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به همه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کنند تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود.