آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۵۴۵۵
زندگی: ایران
۱۶
اتفاق خوب

بیعت شورای عالی استان ها با سازمان میراث فرهنگی

اتفاق خوبی است اگر شورای عالی استان ها (یعنی همان شورایی که اعضایش را نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می دهند) به موضوع مهم حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی ورود کنند. شورای عالی استان ها که به این حوزه ورود کند، خیال همه راحت می شود که پاسبانانی در استان ها، شهرها و روستاهای کشور وجود دارند که خودشان محافظ داشته ها و میراث ارزشمندشان هستند و شاید دیگر هر روز شاهد تخریب بخشی از این میراث در جای جای کشورمان نباشیم. این اتفاق خوب ظاهرا در حال رخ دادن است و کلیدش خورده؛ با امضای یک تفاهم نامه همکاری میان شورای عالی استان ها و سازمان میراث فرهنگی.

در این تفاهم نامه که به امضای مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی و الویری، رئیس شورای عالی استان ها رسید، بر حفظ و احیای بافت ها و عناصر تاریخی فرهنگی، ارتقای صنعت گردشگری و جذب گردشگر و احیا و حمایت همه جانبه از تولید و فروش هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور تاکید شده.

معاون رئیس جمهور در حاشیه امضای این تفاهم نامه از شورای عالی استان ها خواست به کمک میراث فرهنگی بیایند و ادامه داد که همکاری خوبی در همین زمینه در یزد و از طرف مسوولان شهری و میراثی آنها وجود داشته، برای همین شاهد اتفاقات خوبی در این شهر جهانی هستیم. در واقع آنچه مونسان از شورای عالی استان ها خواست، حفاظت از یک میلیون سایت تاریخی و 34هزار اثر ثبت ملی و 24 اثر نیز ثبت جهانی شده است، که در جای جای کشورمان وجود دارد.

به گفته وی، گردشگری سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و در حوزه اجتماعی در کشور ما، با استفاده از ظرفیت بوم گردی شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستا شده ایم./ جام جم