آرشیو دو‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۷۰
بین الملل
۹

فن هیپل، مقام سابق کاخ سفید در گفت و گو با «رسالت» : خواسته های دموکرات ها از ایران نیز فراتر از برجام است

مقام سابق کاخ سفید اظهار داشت : دموکرات ها نیز در صورت بازگشت به قدرت خواسته هایی فراتر از برجام را در قبال ایران مطرح خواهند کرد. 

فرانک فن هیپل در گفت و گو با روزنامه «رسالت» تاکید کرد :  اعضای حزب دموکرات در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، بر روی بازگشت به برجام تاکید می کنند. این موضوع را در رقابت های انتخاباتی اخیر در داخل این حزب نیز مشاهده کرده ایم.با این حال پیش بینی من این است که دموکرات ها نیز خواسته هایی  فراتر از سند توافق هسته ای را از ایران مطرح خواهند کرد، با این تفاوت که استراتژی و نحوه معامله آنها با ایران نسبت به دوران ترامپ متفاوت خواهد بود! آنها به مانند ترامپ برجام را نفی نمی کنند و آن را پاره نخواهند کرد. دموکرات ها به دنبال شکل دهی به یک سری کارهای بنیادین و اساسی خواهد بود که به نظر من با سیاست های ترامپ در قبال ایران در تعارض است . 

معاون اسبق امنیتی کاخ سفید در خصوص سیاست های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران افزود :دونالد ترامپ در صدد آن است تا با گسترش تحریم های اقتصادی علیه ایران و تحت فشار قرار دادن سایر بازیگران بین المللی، به تقابل با ایران ادامه دهد. به عبارت بهتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صدد هدایت یک جنگ تمام عیار اقتصادی با ایران است. در این مسیر، ترامپ هر حوزه ای که مشمول تحریم علیه ایران نشده است را نیز در زمره تحریم های خود قرار می دهد.