آرشیو دو‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۷۰
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

 چرا عده ای از انسان ها در آفریقا و بعضی از کشورهای جهان از گرسنگی می میرند. مگر خدا رزق آنها را نیز مقدر نفرموده است. مگر قرار نیست که روزی انسان به سمتش بیاید و او برای کسب رزق حرص نورزد؟

مرگ هر کس به شکل خاصی است. کسانی از راه مرض قلبی و سکته جان می سپارند و کسانی از طریق سرطان و کسانی گرفتار سیل و رانش زمین می شوند و کسانی زلزله و کسانی به یک جنگ گرفتار می شوند. در تمام این مرگ ها سن شخص ممکن است کم باشد یا زیاد و ممکن است کسانی از گرسنگی از دنیا بروند. این یک مسئله. مسئله دوم اینکه شخص باید برای رزق و روزی خود تلاش کند. اگر تلاش لازم را نکند، مسئول عواقب آن خواهد بود و از نظر دنیا گرفتاری خواهد یافت.