آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۹
اقتصاد
۴
خبر

تشکیل کمیته مشترک وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه

کمیته مشترک وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح نظام مالی کشور با مصوبه اخیر هیئت دولت تشکیل خواهد شد.به گزارش تسنیم، با تصویب هیئت وزیران به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه های بودجه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.در حال حاضر نرم افزارها و ساختارها، گزارش ها و نظام کدینگی فعلی معاونت خزانه داری پاسخ گوی نیازهای اطلاعاتی سند بودجه ای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و از این منظر، کارایی و اثربخشی تخصیص منابع عمومی کشور را نیز متاثر می کند.