آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۹
روزنامه فردا
۱۶
میدون و سوفیا

چرا خاورمیانه را عشق است؟

پوریا عالمی

عشق دانی چرا خونی بود؟ تا گریزد هر که بیرونی بود. این اعتراف من است میدون دوم! زندگی در اینجا نیاز به یک عشق عظیم دارد؛ یعنی تو اگر عاشق نباشی چطوری می خواهی در اینجا زندگی کنی؟ مثل من که اگر عاشق تو نباشم نمی توانم تو را با این اخلاقت تحمل کنم! حتی شاعر گفته اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی! این یعنی چی؟ یعنی برای زندگی در خاورمیانه باید مجنون بود تا فقط خوبی هاش به چشمت بیاید!

چندتا مثال می زنم که چرا من عاشق میدون دوم و عاشق خاورمیانه هستم؟

تو قایمکی موبایل من را چک می کنی. در خاورمیانه هم همین کار را می کنند قایمکی.

تو قایمکی پسورد من را پیدا می کنی و ایمیل هام را می خوانی؛ خاورمیانه هم همین اخلاق را دارد.

تو اجازه نمی دهی من به چیزی غیر از تو فکر کنم. خاورمیانه هم همین حساسیت را دارد.

من اگر از تو انتقاد کنم، باهام قهر می کنی. عین خاورمیانه.

من اگر به حرف های تو گوش نکنم و طوری که خودم دوست دارم زندگی کنم، تهدید می کنی باهام به هم بزنی. خاورمیانه هم همین کار را با آدم می کند.

من برای هر کاری که می کنم باید به تو جواب پس بدهم. عین خاورمیانه.

هر چیزی که من در مهمانی درباره هرکی بگویم یک روز علیه خودم استفاده می کنی. عینهو خاورمیانه.

تو روی لباس من حساسی. خاورمیانه هم اجازه نمی دهد من هر چیزی را بپوشم.

می بینی میدون دوم!؟

زندگی با تو سرشار از استرس و ترس و گشنگی است! اما من عاشقت هستم و عشق من را کور کرده تا فقط خوبی تو را ببینم.