آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۵۰۰
سیاست
۶
یادداشت

غروب شمس

دکتر رحیم عبادی

این روزها مردی دانا و خادمی خستگی ناپذیر که خدمات بزرگی برای ایران و اسلام از خود برجای گذاشت، از میان ما رفت و همه ما را درماتم خود داغدار کرد. زنده یاد دکترسید شمس الدین وهابی، عضو هیئت علمی دانشگاه و خادم انقلاب و کشور، بعد از تحمل بیماری سخت، جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما شایستگی هایی از خود برجای گذاشت که می تواند راهنمای عمل ما باشد.

 آزاداندیشی ثابت قدم

بیش از 40 سال با او حشرو نشر داشتم، انسان بزرگ، آزاده و استوار، اهل مطالعه و تحقیق و پرسشگری مداوم، در هر جمع و محفلی حضور می یافت حرف جدید برای گفتن و احساس مسئولیتی برای عمل کردن داشت. در بیان نظرات آزاد، مستقل و شجاع بود و بر اندیشه های خود ثابت و استوار.

 سیاست ورزی صادق

او در عین حال که دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران و در حوزه تخصصی فعال بود و با وجود بیماری در ترم جاری و اهتمام در تدریس دروس تخصصی، یک لحظه از مسئولیت های اجتماعی غافل نشد. از دوران دانشجویی از بنیان گذاران و فعالان انجمن اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) و از اعضای موثر دانشجویان خط امام و از موسسان احزاب مشارکت، اتحاد و عضو فعال انجمن مدرسین دانشگاه ها و بسیاری از نهادهای صنفی و سیاسی بود. اما آنچه مهم تر از حضور و فعالیت مستمر و موثر او برجسته بود، صداقت او در سیاست ورزی است؛ از ویژگی های ممتاز دوست دیرین ما پرهیز از سیاسی کاری و سیاست بازی و ملزم به رفتار صادقانه در امور سیاسی بود.

 اصلاح طلبی اصولگرا

 از ویژگی های بارز شمس الدین عزیز مشی اصلاح طلبی او بود؛ او در هر جا که حضور می یافت، تغییر و اصلاح و بهبود اوضاع را به جد جست وجو می کرد. او به واقع مصداق یک اصلاح طلب تحول خواه بود و با استفاده از هوش، دانایی و توان خود در هر عرصه ای حضور می یافت. منشا تحولات اساسی به نفع مردم و تلاش همه جانبه برای نهادینه کردن تحولات و پایدارکردن اصلاحات بود، اما آنچه او را از دیگران متمایز می کرد، پای بندی به اصول همراه با پذیرش تغییرات بوده است. او هیچ گاه تغییرات را فدای اصول نمی کرد و همین امر موجب مقبولیت و پذیرش نظرات او در هر محفل و مجلس تخصصی و حرفه ای و سیاسی می شد.

 انضباط تشکیلاتی

یکی از خلا های مدیریتی در کشور، نداشتن انضباط و دوری از روحیه جمعی و تشکیلاتی است؛ امری که موجب ناکارآمدی و عدم اثربخشی سازمان ها و نهادهای دولتی ، عمومی و احزاب سیاسی شده است. لازمه تحقق افکار و اندیشه ها داشتن نظم و انضباط و سازمان دهی افراد برای تحقق برنامه ها و اندیشه است. شمس الدین وهابی از معدود شخصیت هایی بود که در عین پای بندی به نظم و انضباط ، روحیه کار جمعی داشت و قادر به توانمندسازی جمع های سازمان یافته و ارتقای بهره وری و تشکیلاتی جمع های پراکنده بود و همین امر اثرگذاری او را در هر جا که حضور می یافت، بیشتر و بیشتر می کرد و همواره در محافل به دلیل این توانایی ، از او به نیکی یاد می شود.

 اقتصاددانی پاک دست

مرحوم شمس دکترای خود را در رشته اقتصاد دانشگاه تهران به اتمام رساند و همین امر حضور او را برای ورود به عرصه اقتصادی تسهیل کرد. او در مجلس ششم در کمیسیون اقتصادی با همکاری سایر همراهان خود قوانین ماندگاری طراحی کرد و به تصویب رساند و درعین حال به مشاوره و برنامه ریزی در سازمان های اقتصادی هم می پرداخت. جالب است او با همه این علم و دانش و ارتباطات اقتصادی ، زندگی مقتصدانه و عارفانه ای داشت و زرق و برق دنیا در نظر او بسیار بی ارزش بود و باوجود همه تنگناهای اقتصادی و تحمل شرایط سخت، به ویژه در ایام طولانی درمان ، یک لحظه از زندگی ساده و مردمی خود غافل نشد و همچنان ساده زیستی و پاک دستی را سرلوحه کار و زندگی خود کرد.

  مردم دار  و حافظ حقوق ملت

او با مردم زیست ، برای مردم خدمت کرد و همواره در همه عرصه ها برای احقاق حقوق ملت با همه توان تلاش و مبارزه می کرد. مرد گمنامی بود که پنهان و بی ادعا در هر محفلی حضور می یافت، بی ادعا و بی تکلف در گوشه ای می نشست.او با قامتی استوار و با اعتمادبه نفسی مثال زدنی برای احقاق حقوق مردم ایستادگی می کرد و هزینه های فراوانی را به جان می خرید، اما برای احقاق حقوق عامه لحظه ای به خود تردید نمی داد.مرحوم سیدشمس الدین وهابی الگو برای همه کسانی است که می خواهند آزادانه بیندیشند، عدالت خواهی را همواره در زندگی خود دنبال کنند وخدمت گزاری بی منت و صادق برای مردم و ایران عزیزمان باشند. او فرزند راستین انقلاب اسلامی و امام خمینی بود که مظلومانه زیست و غریبانه به دیدار حق شتافت.