آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۷۶
رسانه
۵
صندلی داغ

حماسه حسینی را درک کنیم

مهدی فقیه

امسال کارهای عاشورایی تلویزیون بهتر و بیشتر از سال های گذشته شده و شکر خدا با یک روند خوبی جلو رفته اند. مسلما کار کردن برای آثار عاشورایی بسیار سخت تر از دیگر کارهاست اما باید در این نوع کارها با دل و جان کار کرد و هر قدر که با اعتقاد و با دل کار کنی مسلما کار زیباتر می شود؛ زیرا یک عشق در پس پرده اثر نهفته است و آن عشق کار را زیبا می کند. مردم هم بسیار از این نوع کارها استقبال می کنند چنان که بارها شده به خاطر سابقه ذهنی قبلی، وقتی مرا در کوچه و خیابان می بینند، می پرسند کار جدید عاشورایی چه داری و از من جویای چنین کارهایی هستند. این، یعنی مردم به طور عجیبی به معنویت خاص گره خورده با حریت حسین(ع) نظر دارند.

واقعه عاشورا بسیار عظیم است و با کارهای معنوی می توانیم محصولات بسیار خوبی راجع به واقعه عاشورا تولید کنیم ولی برای ماندگاری آثار، مهم ترین ویژگی تاکید بر وجهه حماسی قیام است. گریه و اشک ریختن، به جای خود ولی قیام

امام حسین(ع) یک حماسه بزرگ بوده است و هرگاه این ویژگی در آثارمان متجلی شده، با شاهکارهایی مثل «مختارنامه» روبه رو شده ایم.

بگذارید راستش را بگویم؛ هر که حماسه حسینی را درک نکرده باشد یقینا نمی تواند یک محصول جاندار پیرامونش ارائه کند. اگر می بینیم بسیاری از آثار عاشورایی پرهزینه ذره ای احساسات را درگیر نمی کند به همین خاطر است ولی برخی همکاران بهانه کمبود بودجه می گیرند تا خلا اعتقادی خود را پوشش دهند.

 اگر عشقتان حسین(ع) باشد و پیام حماسه عاشورا را درک کرده باشید با یک بودجه متوسط نیز کاری فاخر تولید می کنید؛ ولی وای به حال آنها که به قیام حسین بن علی(ع) به چشم مجالی برای دریافت بودجه هنگفت و کاسبی می نگرند. خدا عاقبت این دسته را به خیر کند چون کاری که می کنند شرم آور است.

در کارهای معنوی، بودجه مهم نیست! مهم، معنویت و اعتقاد قلبی سازندگان به کار است که می تواند کار را خوب و جذاب کند.