آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۵۳
قاب
۶

نگاهی به آیین های محرمی در ایران

خیل مشتاقان حسینی

محرم همه ایران سیاه پوش است. مردم هر شهر و هر استان به شیوه و سیاق خودشان علم عزاداری امام حسین(ع) را بلند می کنند و سنت های قدیمی این آیین ها را زنده نگه می دارند. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب. هر کسی به زبانی و لهجه ای می خواند و مویه می کند اما ترجیع بند همه آنها نام حسین(ع) است.