آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۰
جامعه
۱۳
خبر

پیشنهاد جابه جایی ریلی سربازان

وقوع چند حادثه برای اتوبوس حامل سربازان در چند سال گذشته باعث شد تا پیشنهاداتی در مورد جابه جایی سربازان توسط قطار مطرح شود که البته تا امروز خبری از نتایج آن نشده است اما به تازگی سردار تقی مهری رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در گفت وگو با ایسنا درخصوص امکان اعزام سربازان به پادگان و مراکز آموزشی از طریق قطار، گفت: اعزام سربازان در حال حاضر به دو صورت دسته جمعی و انفرادی انجام می شود اما در مورد اینکه این افراد با قطار جابه جا شوند، باید توجه کرد که در هیچ پادگانی ایستگاه قطار نداریم که سربازان ما را تا دم در ببرد و پیاده کند. به همین دلیل نیز در سراسر کشور جابه جایی سربازان از طریق حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس انجام می شود اما نظارت بر این اتوبوس ها و راننده های شان هم از سوی پلیس راهور و هم از سوی نیروهای مسلح وجود داشته و ایمنی خودرو و شرایط رانندگان مدام بررسی و رصد می شود.