آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۴
جامعه
۱۳
دکه خبر

آخرین وضعیت بدهی سال 97 بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد

طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اختصاص 500 میلیون یورو به این سازمان گفت: ریالی از 500 میلیون یورو نزد سازمان بیمه سلامت باقی نمانده و تمامی آن به مراکز دانشگاهی تخصیص یافته است. طاهر موهبتی در گفت وگو با مهر در مورد اختصاص 500 میلیون یورو به سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: سال گذشته به دستور مقام معظم رهبری 500 میلیون یورو از سوی صندوق توسعه ملی برای تجهیزات دارویی و پزشکی به سازمان بیمه سلامت تخصیص یافت که بلافاصله توزیع آن نیز انجام شد. او در پاسخ به این سوال که آیا تمامی این اعتبار به بخش درمان اختصاص یافت یا خیر، گفت: قرار نبود ما مستقیم آن را وارد حوزه درمان کنیم، بلکه این 500 میلیون یورو را ما به مراکز دانشگاهی دادیم و آنها به بخش دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دادند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: ابتدا بخش زیادی از این مبلغ به مراکز دانشگاهی دولتی اختصاص یافت و سپس بخش کمی نیز در اختیار بخش غیردولتی قرار گرفت.موهبتی افزود: هیچ مشکلی در توزیع این اعتبار ایجاد نشد و مبلغی نیز برای ما باقی نماند و همه توزیع شد.او در مورد بدهی بیمه سلامت به مراکز طرف قرار داد در سال 97 نیز گفت: از سال گذشته به دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی دو ماه و نیم به داروخانه ها و سه ماه هم به بخش دولتی بدهی داریم که سعی می کنیم به مرور آن را پرداخت کنیم. به گفته او، البته برخی سازمان ها 15 ماه به مراکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی بدهکارند و بدهی ما به مراکز در مقابل آنها اندک است.