آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۳
شهرستان ها
۷

اراضی کارخانه پنبه سابق کلاله خلع ید شد

دادستان عمومی و انقلاب کلاله در شرق گلستان از خلع ید اراضی به جا مانده از کارخانه پنبه پاک کنی این شهرستان که قطعاتی از آن به صورت غیرقانونی در اختیار افراد غیر قرار گرفته بود، خبر داد و گفت: این اراضی در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت.

علی خانی در گفت و گو با خبرنگاران مساحت این عرصه را 27 هزار و 620 مترمربع اعلام کرد و ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و پیگیری های صورت گرفته، مقرر شد متصرفین قطعات مورد نظر را تخلیه کنند.

وی در ادامه به افرادی که پیش از این اقدام به خرید زمین از عرصه مذکور کرده اند توصیه کرد با مراجعه به بنیاد مستضعفان پیگیر مشکلات خود شوند.

با کاهش تدریجی زراعت پنبه در منطقه تا جایی که در برخی سال ها زمینی به کشت و زرع پنبه اختصاص پیدا نمی کرد این کارخانه تعطیل و تجهیزات فنی آن نیز جمع آوری شد.

عده ای از این فرصت استفاده کرده و تحت عناوین مختلف قطعاتی از عرصه برجای مانده از کارخانه پنبه را به عناوین مختلف به افراد غیر فروختند.