آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۳
شهرستان ها
۷

صدور حکم خرید نوشت افزار به جای حبس

 رئیس دادگستری شهرستان پارسیان، در اقدامی جالب، حکم خرید نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند را به جای حبس و زندان برای چهار متهم صادر کرد.

حسین عباسی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف اساسی مجازات اصلاح و بازپروری مجرم است، بیان داشت: اعمال مجازات جایگزین حبس، کاهش جمعیت زندان ها را به دنبال دارد و مهم تر از آن منجر به بازگشت مجدد مجرمان به جامعه می شود.

وی با اشاره به صدور حکم خرید نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند به جای حبس و زندان، گفت: چهار نفر از متهمان در چهار پرونده مختلف با موضوع جرم غیرعمد در شهرستان پارسیان به جای اینکه در قبال اتهام خود روانه زندان شوند، به خرید نوشت افزار برای کودکان و دانش آموزان نیازمند محکوم شدند.

عباسی تصریح کرد: صدور چنین احکامی علاوه بر اثرات اصلاحی و تربیتی که در رفتار و کردار دارد، می تواند با آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان کمتر برخوردار این شهرستان را از نعمت نوشت افزار برخوردار نماید.

رئیس دادگستری پارسیان گفت: تنها جرائم غیرعمد مانند تصادفات و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آن تا یک سال باشد به شرط نداشتن سابقه کیفری و تعهد به عدم تکرار جرم در آینده می توانند از این احکام جایگزین برخوردار شوند.