آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۴۹۹
فرهنگ
۹
پشت صحنه

آقای دریا بندری شما هم؟!

توی خانه که نشسته باشم و تخمه بشکنم، آخرش نگاه می کنم که ای بابا بیهودگی چه ساده کوه می شود، اما وقتی می آیم و می بینم علی آقای مظاهری همسایه روبه رویی گروهمان که حسابی اهل شعر و کتاب خواندن هم هست، مشتی تخمه برایمان گذاشته روی میز، اصلا نگاهم عوض می شود که اصلا هم بیهودگی در کار نیست، خیلی چیزها می شود بهانه رفاقت و مهربانی و بطالت و بیهودگی که گاهی یقه مان را می گیرد، می شکند و به آن معنی تازه ای می دهد.

حالا که اینها را گفتم مجبورم این را هم بگویم که البته این جناب تخمه به ما وصال نداد. آقای جوادی، دبیر گروه ورزش و همسایه چند میز آن طرف ترمان که خوش نشین تحریریه و نزدیک تراس هم هستند، به اشارتی همین مشت بیهودگی معنایافته روی میز ما را طلب کردند و ما هم تقدیم کردیم دیگر... مگر این دنیا چند تا آقای جوادی این همه مهربان دارد؟ بگذریم که وقت تنگ است و حرف بسیار.

امروز هم مثل دیروز، صابر محمدی قدم رنجه کرده و آمده صفحه 9. همین طور که در توییتر می گشته رسیده به پستی که مایه خنده و حیرت توامان است. آقایی که خودش را نویسنده، روزنامه نگار و عضو سازمان جهانی صهیونیسم معرفی کرده، به نقل از یک منبع امنیتی نام فرماندهان گردان های نظامی ایرانی که برای سرکوب مردم عراق به آنجا شتافتند را نوشته است. فکر می کنید نام چه کسانی در این فهرست است؟ باورتان می شود بگوییم نجف دریابندری، داریوش آشوری و حتی برخی مترجمان درگذشته از جمله ابراهیم یونسی! خلاصه که ما فهرست را خواندیم و خندیدیم. این آقای روزنامه نگار یعنی عقلش نرسیده نام های مذکور را در گوگل جست وجو کند تا چنین رودستی نخورد؟

در صفحه بعدی هم رفته ایم سراغ سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری که این روزها حرف و حدیث های جابه جایی و رفتنش از این سازمان به گوش می رسد. رفته ایم سراغ این که این مدیر چه کرده و چه کارنامه ای دارد. چه انتقاداتی را به او وارد کرده اند و جانشینان احتمالی اش چه کسانی خواهند بود.

از آن روزهایی است که با کارنامه ها کار داریم! در صفحه 11 رفته ایم سراغ «مرد بدون سایه» تازه ترین ساخته علیرضا رئیسیان نکات مثبت و منفی فیلمش را بررسی کرده است. در این مسیر سری هم زده به کارنامه فعالیت های این کارگردان تا ببینیم از دیروز تا امروز چه کرده است.

در صفحه 12 هم که به رسم هر چهارشنبه محمدرضا کائینی سراغ تاریخ رفته، گفت و گوی مفصلی داریم با حسین محجوبی نقاش و طراح پارک ساعی. او در این گفت و گو درباره شخصیتی حرف زده که همواره افسانه و واقعیت ها درباره اش بسیار بوده است. روایت محجوبی را هم در کنار دیگر روایت های بیان و منتشر شده درباره خسرو گلسرخی بخوانید.