آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۴۹۹
جامعه
۱۸

واگذاری تنظیم بخشی از برنامه درسی به مدیران مدارس

وزیر آموزش و پرورش از واگذاری تنظیم بخشی از برنامه درسی به مدیران مدارس خبر داد.

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی درباره تاثیر طرح بوم بر تغییر محتوای کتب درسی گفت: این تمرین بزرگی است تا آموزش و پرورش برای خروج از تمرکز به وجود آمده اقدام کند و حتی ارتباطی با محتوای آموزشی با نیازهای واقعی زندگی ایجاد کند.  بنا بر طرح بوم بخشی از برنامه درسی باید آزاد شود و این موضوع جزو تکالیف سند تحول بنیادین هم محسوب می شود. در برنامه درسی ملی و راهکار 2-13 که به زمان تعلیم و تربیت پرداخته است، بین 50 تا صد ساعت از برنامه باید در اختیار مدرسه قرار گیرد.

 علی باقرزاده، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش نیز، درباره پیام وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تغییر محتوای کتب درسی عنوان کرد: آنچه که در سازمان پژوهش هدف گذاری شده، این است که راهنمای برنامه های درسی حوزه های یازده گانه طبق آنچه که در برنامه ملی درسی تاکید شده با یک الگوی کلان و جدید تدوین شود. وی ادامه داد: باید استانداردهای تولید محتوا در داخل راهنمای برنامه درسی پیش بینی شود و محتوا منطبق با برنامه درسی باشد. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طی شش، هفت سال اخیر تلاش های شایسته ای در این زمینه انجام داده است؛ به خصوص بعد از اجرای ساختار جدید نظام آموزشی با عنوان هم سویی با برنامه درسی اقدامات جدی انجام شد.