آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۸
حوادث
۸
خاطره

قسمت هجدهم

ماجرای ممنوع القلم کردن خبرنگاران

محمد بلوری

اعتصاب تاریخی روزنامه نگاران برای شکستن زنجیره سانسور در مطبوعات چگونه شکل گرفت؟

چهل سال پیش در همین ماه «نوزدهم مهر سال 57» خبرنگاران و نویسندگان در تحریریه روزنامه ها به نشانه اعتراض به وجود سانسور یکباره قلم ها را به روی میز گذاشتند و با دست کشیدن از نوشتن، ماشین های چاپ را از کار انداختند و به این ترتیب با اعلام اعتصاب، مطبوعات را به تعطیلی کشاندند. پس از برکناری امیرعباس هویدا در مرداد ماه سال 56، آموزگار زمانی به نخست وزیری می رسید که شعله های مبارزات مردمی علیه رژیم، با برپایی تظاهرات، راهپیمایی ها و اعتصابات در وزارتخانه ها و ادارات مختلف، روز به روز سرکش تر و مهیب تر زبانه می کشید و هرچه خشم و خروش مردمی شدت پیدا می کرد، سانسور ساواک بر روزنامه ها شدت می یافت و از سوی دیگر وزارت اطلاعات و جهانگردی دایره قلم زدن خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات را تنگ تر می کرد. چون هم ساواک و هم وزارت اطلاعات و جهانگردی انتشار خبرهای مربوط به این جنبش مردمی در مطبوعات را سبب گسترش تظاهرات، راهپیمایی ها و اعتصابات در سراسر کشور می دانستند با شدت سانسور ساواک و وزارت اطلاعات و جهانگردی به روزنامه ها سرانجام در بیست و هفتم اسفندماه پنجاه وشش نامه سرگشاده ای با امضای 90 نفر از نویسندگان و خبرنگاران و مترجمان روزنامه ها خطاب به جمشید آموزگار نخست وزیر در اعتراض به سانسور انتشار یافت. امضاکنندگان این نامه اعتراض آمیز تاریخی نوشته بودند:

- آقای نخست وزیر! از روزی که کابینه شما قدرت را در دست گرفته است، برخلاف ادعای تان در آغاز نخست وزیری نه تنها «آزادی مطلق! برای روزنامه ها» برقرار نشده،بلکه «ممیزی» ابعاد وسیع تری یافته است. پیش از این سردبیران روزنامه ها موظف بودند هر روز گزارش فشرده ای از آنچه قرار بود به عنوان مطالب اصلی در روزنامه ها منتشر شود، به ماموران سانسور وزارت اطلاعات و جهانگردی بدهند و ماموران بنا به سلیقه خود، دستور صریح می دادند که تمام یک مطلب یا قسمت هایی از آن حذف شود، اینک، از زمانی که به قول شما «مطبوعات آزادی مطلق یافته اند!» نه تنها روش سابق همچنان اعمال می شود، بلکه مسئولان و مدیران روزنامه ها که مسئولیتی بدون اختیار به آنان داده شده است، از ترس عواقب افشای حقایق، به ناچار بیش از گذشته احتیاط می کنند و در نتیجه به سیاست سانسور خفقان آور شدت بیشتری می دهند...

- آقای نخست وزیر! انصاف بدهید که دولت شما تاکنون حرمت مطبوعات را جدی نگرفته است. آقای دکتر آموزگار! دولت شما ضمن اعمال شدیدترین نوع ممیزی در مطبوعات روزنامه ها را به درج اخبار جعلی و مقالات بدون امضای فرمایشی مجبور می کند.

- آقای نخست وزیر! اعمال سانسور سبب شده است که اعتماد مردم از مطبوعات سلب شود و روزنامه نگاران شریف نزد ملت، دروغزن و شریک جرم معرفی شوند.

بنابراین خواسته امضاکنندگان این نامه سرگشاده به این شرح است:

- لغو کامل و فوری سانسور و آزادی کلیه نویسندگان مطبوعات در انتشار حقایق و افشای مفاسد...

* * *

در حالی که ساواک و وزارت اطلاعات و جهانگردی دولت، از انتشار این نامه سرگشاده به خشم آمده بودند، نامه سرگشاده و اعتراض آمیز دوم خطاب به نخست وزیر با امضای 94 روزنامه نگار روز دوم اردیبهشت ماه سال 57 علیه سانسور شدید انتشار یافت که ضمن پشتیبانی از امضا کنندگان نامه سرگشاده اول، خواستار، لغو فوری سانسور در مطبوعات شده بودند. اما داریوش همایون که خود از روزنامه نگاران باسابقه مطبوعات بوده با نشستن بر صندلی وزارت اطلاعات و جهانگردی، به جای همراهی با اهالی مطبوعات، امضاکنندگان هر دو نامه سرگشاده را از عناصر غیر ملی و افرادی منحرف و توطئه گر معرفی کرد و مصمم شد با پرونده سازی علیه امضاکنندگان نامه ها، آنان را به عنوان افراد ممنوع القلم، از عرصه مطبوعات برکنار کند. وی به مدیران روزنامه ها فشار آورد که این عده را اخراج کنند و داریوش همایون همچنین تلاش کرد سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات را از طریق قانونی منحل کند چون می دانست که نامه های سرگشاده با موافقت هیات مدیره این سندیکا تنظیم شده است. به یاددارم برخی از روزنامه نگاران که از طرف دولت و ساواک عناصر نامطلوب شناسایی شده بودند به عنوان ممنوع القلم از عرصه مطبوعات طرد شدند که تعدادشان به 12 روزنامه نگار می رسید و یکی از روزنامه نگاران ممنوع القلم من بودم که چون سایر همکارانم در لیست ممنوع القلم ها اجازه نداشتم در هیچ نشریه ای بنویسم.

ادامه روز یکشنبه