آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۴
صفحه آخر (جهان)
۱۲

گزارش جدید دیده بان حقوق بشر از اوضاع وخیم زندانیان در بحرین

سازمان های حقوق بشری می گویند، رژیم آل خلیفه از دسترسی زندانیان حتی به دارو و مراقبت های پزشکی نیز جلوگیری می کند.