آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

سابقه!

گفت: نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و مخالف سر سخت ترامپ گفته است ترامپ کمترین تجربه و فهم لازم برای ریاست جمهوری آمریکا را ندارد!

گفتم: مگر بقیه روسای جمهور آمریکا فهم و تجربه لازم را داشته اند؟!

گفت: اما طرفداران ترامپ می گویند او یک تاجر موفق بوده است!

گفتم: روزنامه نیویورک تایمز سابقه ای از ترامپ منتشر کرده و نتیجه گرفته بود که او تاجر موفقی هم نبوده است!

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: یارو برای استخدام به عنوان فروشنده رفته بود، مدیر فروشگاه پرسید؛ سابقه فروشندگی داری؟ جواب داد نه قربان! پرسید؛ قبلا چه کاره بودی؟ گفت؛ نجات غریق بودم. پرسید؛ چرا شغل سابقت را ترک کردی؟ گفت؛ بیرونم کردند چون شنا بلد نبودم!