آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۷
دنیا
۴

رابطه نرخ بیکاری و تورم از بین رفته است

هنجارهای جدید در اقتصاد جهان

دنیای اقتصاد : نشریه انگلیسی اکونومیست سرمقاله و طرح روی جلد این هفته خود را به قواعد جدید و عجیب اقتصاد جهان اختصاص داد. در این سرمقاله با اشاره به تغییرات شدید عملکرد اقتصادها توصیه شده است که سیاست های اقتصادی نیز باید تغییر کند. اکونومیست نوشت: اقتصادهای جهان ثروتمند میلیون ها مصرف کننده و میلیون ها شرکت را در خود جای داده اند که هریک تصمیمات خود را اتخاذ می کنند.

این اقتصادها اما نهادهای دولتی قدرتمندی هم دارند که تلاش می کنند اقتصاد را هدایت کنند که از جمله آنها می توان به بانک های مرکزی اشاره کرد که تنظیم کننده سیاست های پولی هستند و دولت ها که تصمیم می گیرند چقدر هزینه و استقراض انجام شود. طی 30 سال گذشته و شاید بیشتر، این نهادها تحت قواعد ثابتی اداره شده اند. دولت خواهان یک بازار اشتغال پررونق است تا آرای مردمی را به دست آورد اما اگر اقتصاد دچار رونق بیش از حد شود، موجب ایجاد تورم خواهد شد. بنابراین به بانک های مرکزی مستقل نیاز است تا به محض آنکه اوضاع بیش از حد داغ شد، آن را کنترل کنند. ویلیام مک کنزی مارتین که زمانی رئیس فدرال رزرو بود، جمله معروفی دارد: سیاستمداران بر اندازه درازمدت دولت و اولویت های بی شمار دیگر تمرکز می کنند. تکنوکرات ها اما شغل حساس مهار چرخه اقتصاد را بر عهده دارند. این نظم مرتب اما از بین رفته است. رابطه بین نرخ بیکاری پایین تر و نرخ تورم بالاتر از بین رفته است. بخش اعظم جهان ثروتمند شاهد رونق اشتغال است حتی در شرایطی که بانک های مرکزی به اهداف تورمی دست نیافته اند. نرخ بیکاری 5/  3 درصدی در آمریکا از سال 1969 تاکنون، پایین ترین سطح است اما نرخ تورم فقط 4/  1 درصد است. نرخ تورم آنقدر پایین است که در صورت بروز رکود، بانک های مرکزی امکان کاهش چندان نرخ بهره را ندارند. حتی در چنین شرایطی برخی تلاش می کنند از طریق تسهیل مقداری، یعنی خرید اوراق قرضه، تقاضا را تقویت کنند. این وضعیت عجیب زمانی موقتی به نظر می رسید اما حالا تبدیل به هنجاری جدید شده است. در نتیجه، قواعد سیاست اقتصادی و به ویژه تقسیم کار بین بانک های مرکزی و دولت ها، نیازمند بازنویسی است. این فرآیند هم اکنون پر از استرس است اما می تواند خطرناک شود. دوران جدید سیاست اقتصادی در بحران مالی 2007 تا 2009 ریشه دارد. بانک های مرکزی اقدامات موقتی انجام دادند و راهکارهای غیرمعمول همچون تسهیل مقداری برای اجتناب از رکود در پیش گرفتند. از آن زمان به بعد اما مشخص شد که نیروهایی عمیق دخیل هستند. تورم دیگر لزوما در زمان پایین بودن نرخ بیکاری رخ نمی دهد. در عین حال، پس انداز زیادی و غفلت شرکت ها از سرمایه گذاری موجب افت نرخ های بهره شده است. اشتهای جهانی برای پس انداز کردن چنان سیری ناپذیر شده است که حالا یک چهارم کل سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار، به ارزش 15 تریلیون دلار، بازگشت سرمایه منفی دارند. اقتصاددانان و مقامات برای انطباق با این وضعیت جدید به دردسر افتاده اند. در اوایل سال 2012 اغلب مقامات بانک مرکزی آمریکا تصور می کردند که نرخ های بهره در این اقتصاد در سطح بیش از 4 درصد باقی بماند. حدود 8 سال گذشته است و این نرخ ها تنها در سطح 75/  1 تا 2 درصد هستند و تازه در بین کشورهای عضو گروه 7 در بالاترین سطح قرار دارند.

لازم است که در دوران رکود، دولت ها یا بانک های مرکزی محرک مالی به موقع، قدرتمند اما محدود اعمال کنند. یک ایده این است که راهکارهای باثبات کننده مالی دولت که خودکار عمل می کنند، تقویت شوند، که از جمله آنها می توان به بیمه بیکاری اشاره کرد که در صورت توقف رشد اقتصادی، کسری های بزرگ را تضمین کند. ایده دیگر این است که به بانک های مرکزی یک ابزار مالی داده شود که تلاش به بازتوزیع پول نکند و بنابراین جنجالی به وجود نیاید، بازتوزیعی که به عنوان مثال در آن هنگام بروز یک رکود اقتصادی، یک مقدار ثابت پول به حساب همه شهروندان بالغ منتقل شود. هر دو مسیر ریسک هایی را در بر دارند. واقعیت اما این است که نظم سابق دیگر کار نمی کند و نهادهایی که اقتصاد را هدایت می کنند، باید برای جهان جدید و عجیب امروز از نو ساخته شوند.